27. 8. 2014

 

KOMTERM Morava, s.r.o. oznamuje, že z důvodu ukončení dodávek tepla ze starého horkovodního rozvodu bude v pátek dne 29. 08. 2014 od 01:00 hod. přerušena – ukončena dodávka tepla pro Kulturní dům Kopřivnice příspěvková organizace (KDK). Obnovení dodávky tepla proběhne dle sdělení společnosti HOCHTIEF CZ, a.s. v pátek dne 29. 08. 2014, poté co provedou připojení přípojky tepla pro Kulturní dům Kopřivnice k novému teplovodnímu řádu. Předpokládáme, že přepojený KDK je poslední odběratel napojený na starý horkovodní řád. Z tohoto důvodu bude v pátek 29. 08. 2014 od 01:00 hod. ukončena dodávka tepla do starého horkovodního řádu ve městě Kopřivnice a to uzavřením uzavíracích armatur v „domečku“ (bývalý výměník u vlakové zastávky).

 

 

Do Mniší opět jezdí autobusy. Výstavba chodníku v Mniší je plném proudu. Rekonstruovaná točna autobusů již byla předána do předčasného užívání, cesta na Měrkovice je oboustranně průjezdná a do místní části opět jezdí veřejná autobusová doprava. V tuto chvíli je dokončena zhruba polovina díla. Došlo k úpravě prostoru zastávky autobusů, včetně přilehlých chodníků, na točně vznikl ostrůvek z žulových kostek, pod točnou byla rekonstruována kanalizace a v prostoru celé křižovatky byl položen nový asfaltový povrch. Nyní je potřeba postavit opěrnou zeď, jelikož navržených chodník bude v příkrém svahu pod školou. Jde o velice náročnou stavbu, která je nezbytnou podmínkou pro vybudování chodníkového tělesa v úseku mezi kaplí a mostem, stavební práce by měly být hotovy koncem října. Náklady na výstavbu I. etapy chodníku přesahují 13 milionů korun bez DPH, přičemž přibližně 5 milionů pokryje dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Přestože na prvním úseku chodníku se ještě pracuje, již nyní probíhá veřejná soutěž na zhotovitele další etapy. Ta bude zahrnovat pokračování chodníku od mostu směrem do Vlčovic až po areál firmy Vágner – výroba nábytku. Výstavba II. etapy chodníku v Mniší by měla být zahájena ještě letos. Předpokládané náklady činí zhruba 6 milionů korun bez DPH a 85 % způsobilých výdajů pokryje dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

 

 

Lékárna Na poliklinice a prodejna zdravotnických potřeb bude do 31. 8. 2014 z technických důvodů uzavřena.

 

 

Televizní kanál SPORT 5 byl přeřazen do Základní nabídky. V průběhu září přibude v Základní nabídce sportovní kanál Slovak Sport TV.

 

 

Již za pár dní začne ve vybraných lokalitách Kopřivnice platit systém parkovacích karet, který má omezit blokování centrálních obytných zón vozy návštěvníků. Jelikož kromě žádostí o výdej karet obdržela radnice také několik připomínek, byla pravidla pro přidělování karet radními opětovně projednána a upravena. Systém parkovacích karet bude od 1. září 2014 zaveden na ulicích Kpt. Nálepky, Dukelské, Sokolovské a na parkovišti u supermarketu Albert. Právě v těchto lokalitách bude možné v době od 7 do 18 hodin parkovat krátkodobě (maximálně 3 hodiny) s kotoučem, nebo dlouhodobě s rezidentní či abonentní kartou. Cílem je umožnit občanům dotčené centrální části co nejblíže jejich bydlišti. Podle původních pravidel mohli o rezidentní kartu žádat pouze majitelé motorových vozidel, kteří mají v oblasti trvalé bydliště nebo jsou vlastníky nemovitosti. Abonentní kartu mohli získat podnikatelé mající v dotčené lokalitě provozovnu či místo podnikání. Jedná se zhruba o 550 registrovaných vozidel, přičemž od poloviny července o kartu zažádalo přibližně 45 procent oprávněných osob. Na základě připomínek, které jsme od občanů získali, byla pravidla upravena ve prospěch dalších tří skupin obyvatel, představujících zatím asi padesát došlých žádostí. O vydání karty mohou nově zažádat nájemníci bez trvalého pobytu ve vymezené oblasti, lidé provozující vozidlo, jehož nejsou majiteli, a také zaměstnanci tamních podnikatelů. Aby jim byly karty vydány, budou muset předložit dokumenty potvrzující jejich nárok. Nájemníci dodají čestné prohlášení vlastníka nemovitosti, provozovatelé vozidel budou muset doložit čestné prohlášení majitele automobilu a zaměstnanci předloží čestné prohlášení svých zaměstnavatelů. Pravidla pro výdej parkovacích karet, formuláře žádostí, ceník a informace o dokladech, které je spolu s žádostí potřeba předložit, naleznou zájemci na webu města v pravém sloupci pod odkazem „Parkovací karty v centru města“.

 

 

Sbírka vršků pro Tomáška se blíží do finále. Chcete-li přispět na Tomáškovu náročnou léčbu, máte na to několik posledních dnů. Plastové uzávěry lze na sběrných místech odevzdávat už jen do konce srpna. Prozatím se podařilo nashromáždit 1 225 kilogramů. Více informací naleznete na internetových stránkách města Kopřivnice.

 

 

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice