28. 10. 2013

 

Hledání osobnosti sociální oblasti pokračuje. Během uplynulého měsíce mohli Kopřivničané nominovat osobnosti, které si podle nich zaslouží veřejné poděkování za mimořádnou, kvalitní a obětavou práci v sociální oblasti. Do 4. listopadu bude probíhat celoměstské hlasování o tom, která ze sedmi navržených osob získá titul „Osobnost roku 2013 v sociální oblasti v Kopřivnici“. Hlasovat je možné na internetu nebo prostřednictvím anketních lístků. Nominováni byli lidé, kteří v Kopřivnici dlouhodobě přispívají ke zlepšení situace místních seniorů, handicapovaných nebo osob jinak ohrožených sociálním vyloučením. Jedná se o dvě pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví Jiřinu Mikulenkovou a Blanku Mikundovou, předsedkyni kopřivnického klubu důchodců Annu Navrátilovou, spoluzakladatelku sdružení Mandlové oči Zuzanu Obrátilovou, pracovníka stacionáře Kopretina Martina Porubu, vedoucího nízkoprahového denního centra Racek Michala Rašku a vedoucí azylového domu Anežku Šajtarovou. Pokud souhlasíte s tím, že si tito lidé ocenění zaslouží, podpořte je hlasováním v anketě.

Nejjednodušší cestou, jak můžete dané osobnosti podpořit, je hlasování prostřednictvím formuláře na webu města Kopřivnice, kde také naleznete bližší informace o jednotlivých nominacích. Další možností je vyplnění anketního lístku, který lze získat a následně i odevzdat na Informacích ve vestibulu radnice, na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, v městské knihovně nebo v informačním centru. Lístek bude k dispozici také v Kopřivnických novinách. Hlasování bude probíhat do pondělí 4. listopadu 2013, 12:00. Slavnostní předání ocenění „Osobnost roku 2013 v sociální oblasti v Kopřivnici“ se uskuteční v pátek 29. listopadu 2013 v Kulturním domě Kopřivnice.

 

 

MÚ Příbor, odbor rozvoje města zajistil odborný ořez suchého topolu černého v místní části Příbor – ORINOKO. Předmětná komunikace je cyklotrasa Kopřivnice-Příbor. Vzhledem k tomu, že dřevinu je nutno ořezat pomocí vysokozdvižné plošiny, bude komunikace v době od 8:00 – 11:00 hodin neprůjezdná. Práce se budou provádět v úterý 29. 10. 2013 a budou probíhat za každého počasí.

 

 

U příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu pořádá město Kopřivnice vzpomínkovému setkání a to v pondělí 28. října od 17 hodin u pomníku Tomáše G. Masaryka, za účasti vedení radnice a členů Masarykova demokratického hnutí. Zváni jsou všichni, kdo si chtějí připomenout události roku 1918 a uctít památku těch, kteří se zasloužili o ukončení první světové války, uznání národních práv Čechů a Slováků a vznik samostatného Československa. Slavnostní atmosféru setkání i letos podtrhne vystoupení Pěveckého sdružení Kopřivnice.

 

 

Město Kopřivnice nabízí nájem městských bytů za podmínky přistoupení k závazku. Jeden byt je určen pro stávající nájemce městských bytů a tři jsou určeny široké veřejnosti. Nabídka platí do 06. 11. 2013.

 

 

V rámci akce „podzimní úklid“, která proběhne od 1. 11. do 22. 11 získají dárek lidé, kteří odevzdají ve sběrném dvoře starý elektroodpad.

 

 

Lubina nese své jméno od roku 1959, kdy se sloučily obce Větřkovice a Drnholec nad Lubinou. Součástí Kopřivnice se stala od roku 1979. Osamostatnit se snažili Lubiňané už několikrát, nejdále zašly pokusy v roce 1990, 1999 a nyní v roce 2013. Referendum mělo do této snahy dle obyvatel Lubiny vnést jasno jednou pro vždy. Jisté je, že minimálně na dva roky tomu tak bude, protože nové všelidové hlasování na stejné téma nelze dříve opakovat. V referendu svůj hlas odevzdalo 796 voličů, tedy 60 procent obyvatel této místní části a pro osamostatnění se vyslovilo pouze 213 z nich, což je přibližně 16 procent všech oprávněných voličů. Aby se Lubina mohla osamostatnit, bylo nutné, aby s tím souhlasila nadpoloviční většina, což je v případě místní části 672 lidí. Na otázku „Souhlasíte s tím, aby se část obce – Lubina oddělením od města Kopřivnice stala samostatnou obcí?“ odpovědělo NE  579 oprávněných voličů.

 

 

Základní škola dr. Milady horákové dostává kromě nového vzhledu také nové atrium. To nebylo uznatelným nákladem v rámci projektu energetických opatření, která na škole probíhají, ale radní o této akci dodatečné rozhodli již v září a na posledním jednání schválili výběr dodavatele. Rekonstrukce bude stát téměř 8000 tisíc korun a stavební práce by měly být hotovy do konce listopadu. Kromě předláždění, se prostor uvnitř školy dočká nového mobiliáře, odpočinkových zátiší a terénních úprav.

 

 

Ve středu 23. října byly veřejnosti představeny plánované úpravy veřejných prostranství v lokalitě Trappes. Investiční záměr počítá s úpravami a doplněním stávajících komunikací, navýšením počtu odstavných a parkovacích stání, úpravou zeleně a veřejného osvětlení v okolí ulice Družební.

 

 

Podzimní košík nápadů nabízí DDM  na •út 29.10.2013  –  Prázdninové výtvarné tvoření je zaměřeno pro malé školáky od 1. tříd.

 

 

Příměstský tábor „Halloweenská párty“ je určen pro děti od 1.-5. Třídy  v úterý 29.10 a  středu  30.10.2013.

 

 

V út 29.10.2013 uvádí kino Puls (Kopřivnice) Celovečerní film o hudební skladatelce, textařce a zpěvačce Zuzaně Michnové z legendární skupiny Marsyas – Jsem slavná tak akorát.

 

 

Baby club RELAXÁČEK (MCC)  chystá na 30. 10. 2013 1800 přednášku OM Healing s panem Domitrou,  Om Healing je původní léčebná technika -Léčení zvukem.

 

 

Seminář  Automatická kresba 30. 10. 2013 nabízí možnost najít si svou vlastní cestu k této intutitivní a metodě. Vede lektorka: Sylva Seidlová, Klub Balsamina, Sokolovská 406, Kopřivnice 18:00 – 21:00.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice