28. 12. 2016

 

Provozní omezení knihovny a jejích poboček na konci roku: Knihovna v kulturním domě, pobočka Sever i pobočka Lubina, Mniší a Vlčovice bude v období 26. prosince 2016 – 1. ledna 2017 UZAVŘENA.

 

Tradiční tříkralová sbírka proběhne v našem městě a místních částech od 1. do 15. ledna. U nás ji zajišťuje Charita Kopřivnice. Její koledníci se prokážou platnou průkazkou a budou mít zapečetěné kasičky. Peněžité dary, které lidé do sbírky věnují, budou použity k podpoře zdravotních a sociálních projektů v našem městě a okolí.

 

Půlnoční ohňostroj – Štramberk sobota 31. 12. 2016 + Silvestr pod Trúbou.

 

Novoroční ohňostroj Příbor – neděle 1. 1. 2017

 

Novoroční ohňostroj Kopřivnice Ne 1. 1. 2017 – Kulturní dům Kopřivnice a město Kopřivnice zve všechny občany a návštěvníky města na zahájení nového roku.

 

Od ledna 2017 zákazníci Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava (SmVaK) zaplatí za krychlový metr vodného a stočného celkem o 83 haléřů více, než platí letos. Nová cena za odběr pitné vody (vodné) pro zákazníky na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku bude činit 41,41 koruny za metr krychlový, cena za odvádění a čištění odpadních vod (stočné) bude nově 37,32 koruny. U vodného představuje meziroční rozdíl 71 haléřů, u stočného 14 haléřů.

 

Od Nového roku vstupuje v platnost novela zákona o ochraně ovzduší, která přináší zásadní změnu, a to rozšíření kompetencí pro obce s rozšířenou působností. Nově tak pracovníci odboru životního prostředí kopřivnické radnice mají právo provádět kontroly, při nichž mohou porušit nedotknutelnost obydlí. To znamená, že je občan musí pustit do domu, aby mohli zkontrolovat zdroj znečišťování ovzduší. Kontrolovat se budou kotle na uhlí, dřevo či koks. Navíc je nově od ledna 2017 provozovatel spalovacího zdroje povinen na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností předložit protokol o jeho revizi vydaný odborně způsobilou osobou. Pracovníci odboru životního prostředí Městského úřadu Kopřivnice budou také prošetřovat podněty, které jim nahlásí občané. V případě, že provozovatel kotle neumožní pověřenému pracovníkovi provést kontrolu, nebo nepředloží protokol o jeho revizi, může mu být udělena pokuta až do výše 10 tisíc korun. Podnikatel může dostat pokutu až 50 tisíc.

 

Kalendář města je letos věnován 120. výročí vzniku prvního automobilu značky Tatra na území Kopřivnice. Stejně jako v předchozích letech kalendář obsahuje seznam kulturních, sportovních a společenských akcí, dny otevřených dveří a aktivity města. Lidé v něm najdou také data zápisů do mateřských a základních škol, termíny splatnosti místních poplatků, harmonogram přistavení velkoobjemových van na komunální odpad. Letošní kalendář vznikl ve spolupráci s Technickým muzeum Tatra Kopřivnice, konkrétně s jeho kurátorem Radimem Zátopkem, který vyhledal v archivu potřebné fotografie a doplnil popisky k jednotlivým vozům. Všechny domácnosti v Kopřivnici i místních částech měly kalendář nalézt ve svých schránkách do konce roku 2016.

 

Službu krajského koronera v Moravskoslezském kraji bude od 1. ledna 2017 v následujících dvou letech zajišťovat společnost 1. Koronerská s. r. o. Rozhodli o tom krajští radní. Společnost 1. Koronerská s. r. o. vystřídá v zajišťování prohlídek těl zemřelých na území Moravskoslezského kraje Městskou nemocnici Ostrava. Tuto službu v regionu nemocnice zajišťovala od července 2014, kdy ji Moravskoslezský kraj jako první České republice zřídil. Hlavními důvody, proč se před více než dvěma roky Moravskoslezský kraj rozhodl učinit v Česku ojedinělý krok a vypsal veřejnou zakázku na krajského koronera, byly zejména stížnosti policie, popřípadě pozůstalých, kteří museli mnohdy několik hodin čekat na vystavení listu o prohlídce zemřelého, a klesající ochota praktických lékařů vykonávat ohledání za stávajících podmínek v rámci lékařské pohotovostní služby. Telefonní číslo pro oznámení informace o úmrtí (resp. pro výzvu k prohlídce těla zemřelého) je 596 612 111, 596 618 861 a 596 618 853. Je zveřejněno na webových stránkách Moravskoslezského kraje a k dispozici také na lince 112. Od 1. 1. 2017 bude platit na dispečink nové spojení 725 440 155.

 

S kolika penězi bude příští rok hospodařit Moravskoslezský kraj? Jakou částku pošle školám, nemocnicím a dalším krajským příspěvkovým organizacím, kolik padne na dopravu a další aktivity? Do čeho se bude investovat? Rozpočet na rok 2017 je připraven a zveřejněn, občané se k němu mohou vyjádřit. Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 je od 6. prosince zveřejněn na úřední desce krajského úřadu.

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice