28. 7. 2014

SmVaK Ostrava, a.s. vám oznamuje, že dne 30. července od 9:30 – 15:00 hodin bude přerušena dodávka pitné vody v Lubině v místě vyvěšení letáků.

 

Oznamujeme občanům, že od 4. – 19. srpna budou v obci Lubina prováděny pracovníky vodáren pravidelné odpočty vodoměrů.

 

KOMTERM, a.s. oznamuje, že ve dnech 7. – 9. srpna bude přerušena dodávka tepla pro celou Kopřivnici.

 

Město nabízí do nájmu 4 byty, nabídka dvoupokojového bytu na ulici Alšově, č. p. 1139 je  určena pro široký okruh zájemců a tři nabídky třípokojových bytů: Štramberská 1132, Alšova 1142 a Štramberská 1133 jsou určeny pro stávající nájemce v obecních bytech. Dále je k dispozici nájem městského bytu o velikosti 1+2,na ul. Obránců míru 1307, za podmínky přistoupení k dluhu, který je určen široké veřejnosti za podmínek dle výzvy. Vyplněnou přihlášku odevzdejte v neprůhledné a zapečetěné obálce s uvedením adresy předmětného bytu, o který máte zájem, nejpozději do 30.07.2014 do 16:00 hodin na: Městský úřad Kopřivnice, odbor majetku města, oddělení bytové správy, Štefánikova 1163, 8. poschodí, dveře č. 867 nebo 866.

 

Zpozorujete-li zvýšený výskyt vos či sršní ve vaší domácnosti, pak se zcela jistě někde poblíž nachází jejich hnízdo. Nejčastěji se jedná o místa u starých trámů, pod okapy a u střech, na stromech a v různých dalších zákoutích, výjimkou není ani vosí hnízdo v zemi. Ať už zvolíte jakýkoliv způsob likvidace, vždy dbejte na zvýšenou opatrnost. S odstraněním  hnízda pomohou hasiči všude tamkde hrozí ohrožení osob. Kopřivničtí hasiči zasahovali v posledních dnech u 2 případů, 24. 7. při likvidaci sršního hnízda pod oplechováním střechy panelového domu na Štramberské 1090 a 23. 7. likvidovali vosí hnízdo na objektu budovy základní školy Emila Zátopka na ul. Pionýrské. V případě potřeby se můžete obrátit na tísňové linky 150 nebo 112.

 

Začala rekonstrukce Základní školy Emila Zátopka, tato škola se k renovaci dostala jako poslední ze všech kopřivnických vzdělávacích ústavů, jejichž zřizovatelem je město. 21. 7. byla zahájena rekonstrukce, jejíž výsledkem bude kompletní zateplení a nová fasáda. V rámci projektu dojde k zateplení obvodového pláště a střešních konstrukcí, včetně položení nových hydroizolačních vrstev, k výměně stávajících okenních a dveřních výplní, vysprávce omítek a instalaci nových bleskosvodů. Úpravami projde nejen budova samotné školy, ale také přilehlé sportovní haly a pavilon s jídelnou.

 

KOMTERM, a.s. oznamuje, že ve dnech 7. – 9. srpna bude přerušena dodávka tepla pro celou Kopřivnici.

 

Půjčovna a čítárna v knihovně v kulturním domě i pobočka Sever (ul. Francouzská) budou v období 21. července – 3. srpna UZAVŘENY. Tyto provozy znovu otevřeme v pondělí 4. srpna.

                      

Příznivci discgolfu z Kopřivnice a okolí se již brzy dočkají vytouženého hřiště. Nové sportoviště vzniká u letního koupaliště a již za pár dní bude dokončeno.Discgolfové hřiště bude veřejným sportovištěm, které bude všem zájemcům volně přístupné. První otevřený turnaj pro širokou veřejnost je předběžně naplánován na druhou polovinu srpna.

 

Zkušenost s opilostí ve věku 13 let a nižším má v Kopřivnici 15% dívek a 8% chlapců, vyplývá jako jeden z výsledků výzkumné zprávy o životním stylu a zdraví dětí a školáků v našem městě. Většina Kopřivničanů je s životem ve městě spokojena, ukázal sociologický průzkum realizovaný v letošním roce.

 

Zápolení dřevorubců, prezentace lesní a zahradní techniky, lidová řemesla a řezbáře, to a ještě mnohem více nabídne Svátek dřeva, který se koná třetím rokem v krásném prostředí přírodního amfiteátru na Horečkách a na přilehlých prostranstvích 2. 8. 2014. Tento festival navazuje na tradici dřevorubeckých soutěží Stříbrná pila, které se tady konaly v 80. letech 20. století. Na své si přijdou jak dospělí, tak i děti. Stěžejním bodem programu tohoto festivalu je dřevorubecká soutěž dvoučlenných týmu. Soutěž bude probíhat v dřevorubecké aréně v horní části amfiteátru na Horečkách dvoukolově. Dopoledne proběhne semifinálové kolo. Celkem se v něm utká všech 12 přihlášených týmů. Soutěžit se bude ve 4 dřevorubeckých disciplínách: výměna řetězu motorové pily, řezání volně stojícího polínka, kombinovaný řez pilou břichatkou a štípání polena. Šest nejlepších týmů postoupí do odpoledního finále, kde se utká v předešlých čtyřech disciplínách a v bonusové disciplíně: hod oboustrannou sekerou na volně stojící terč. Na celou soutěž bude jako každoročně dohlížet mistr republiky v práci s motorovou pilou Jiří Vorlíček.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice