28. 8. 2017

Moravskoslezský kraj letos poprvé vyhlásil dva nové dotační programy zacílené na sportovní aktivity v regionu. První z nich podpoří významné sportovní akce a sportovní reprezentaci na mezinárodní úrovni, druhý pomůže vrcholovému sportu. Zachován zůstal také každoroční dotační titul Podpora sportu. Zájemci tak díky krajským dotacím mohli čerpat částku 61,25 milionů korun.

 

Zcela mimo provoz jsou o prázdninách mš na ulici Francouzské a Jeřabinka na ulici Zdeňka Buriana, ta byla uzavřena již 27. 6. Společnost Hrušecká stavební za cca téměř 13 milionů korun rekonstruuje jak vnitřní prostory mateřské školy, tak prostory venkovní – je nadstřeleno átrium, a vznikla tu nadstavba coby třída pro speciálního pedagoga. Došlo k opravě elektroinstalace, venkovního schodiště a také k zateplení celé budovy. Zcela poprvé se v těchto budovách zavádí rekuperace, systém řízeného větrání, tak, aby ve třídách byl stále čerstvý. Stavební práce v Mateřské školce Jeřabinka se protáhly, rodiče již dostali upozornění, že školka se do běžného provozu vrátí až 11. 9. a nemá možnost náhradního umístění dětí do jiné školky.

 

Dalším objektem v rukou stavbařů je mateřská škola na ulici Francouzská. Za částku cca 8,9 milionů korun společnost Therm v objektu zrekonstruovala vnitřní prostory. Zatepluje se obvodový plášt a byla provedena nová instalace vnitřních rozvodů vzduchotechniky s rekuperací vzduchu. Vnitřní prostory budou dokončeny včetně výmalby a úklidu do 26. Srpna. Stavební práce se dotknou také zahrady mateřské školy, a budou trvat do 9.9.

 

V posledním z rekonstruovaných objektů, kopřivnickém domě dětí a mládeže, jdou stavební práce rovněž do finále. Objekt dostal nová okna, obnovy se dočkaly rozvody vody a vzduchotechniky s rekuperací. Nejviditelnější změnou bude nový vchod do objektu, nová fasáda a nově pojaté venkovní prostory. Rekonstrukci má na starosti společnost MH – stavby s. r. o., a renovace přijde cca 8,9 milionů korun a měla by být dokončena do 15. Září.

Rekonstrukce všech tří budov přijde na 30,676 milionu korun včetně DPH, přičemž 5,62 milionu korun spolufinancuje Evropská unie.

 

Novojičínská vodní nádrž Čerťák, která slouží k rekreaci a rybaření, se bude v polovině září 2017 vypouštět. Správce vodního díla, Lesy České republiky, bude měnit technologickou část spodní výpusti vypouštěcího zařízení. Délka opravy zatím nebyla stanovena, protože až po odtečení vody bude jasné, zda není potřeba odstranit další závady a vyčistit dno. Předpokládá se, že záchovné práce budou dlouhodobějšího charakteru. Rybáři budou muset odlovit ryby, přemístit se budou muset i případně nalezené škeble, protože na rozdíl od situace před několika lety, kdy byla nádrž z podobných důvodů vypuštěna jen částečně, vyžadují nynější opravy vypuštění úplné.

 

Dokončení dálniční křižovatky v Rychalticích se opět odkládá. Podzimní termín už dělníci nestihnou. Nenápadný dům porostlý břečťanem brání dokončení křižovatky. Stavba náspu skončila zhruba v polovině. Jen několik měsíců pracovali dělníci na dokončení dálniční křižovatky v Rychalticích na Frýdecko-Místecku. Ta přitom měla být hotová už před pěti lety. Její dostavbu ale znovu ohrožuje vyvlastňovací spor. Bývalý majitel odmítá opustit dům, který musí stavaři kvůli dokončení křižovatky zbourat. Na staveništi stojí opuštěný silniční válec. Jinak je tady naprostý klid, nikde není vidět žádného dělníka. Problémem je pořád jeden stojící objekt rodinného domku, který se ještě nepovedlo zdemolovat, ostravské Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nemůže dojít k dohodě s bývalým vlastníkem. Silničáři tvrdí, že už mají pravomocné rozsudky, aby mohli poslat do už vyvlastněné budovy exekutora a bývalého majitele Stanislava Švantnera vystěhovat. Ten ale říká, že se tomu bude bránit. Záměrem a cílem je dát do konečného stavu a do provozu před zimou aspoň polovinu té komunikace v plném profilu a nahotovo, plné dokončení předpokládá nejdříve v létě příštího roku.

 

Program Hvězdy, jak je neznáte, který se měl uskutečnit dne 25. 10. 2017 ve velkém sále Kulturního domu Kopřivnice, je ZRUŠEN. Organizátor programu – HUDEBNÍ A UMĚLECKÁ AGENTURA NELLY – uvedl jako důvod změnu termínu natáčení pořadu Show Jana Krause. Náhradní termín se bohužel nepodařilo dohodnout. Zakoupené vstupenky lze vracet v IC Kopřivnice od pondělí 21. 8. 2017 do 25. 10. 2017.

 

V září pokračuje projekt Aktivní senior. Mezi připravované akce pro seniory patří Outdoorové dopoledne na skautské základně Vanaivan ve středu 8. 9. od 8:30, a ve středu 20. 9. Město Kopřivnice zve všechny aktivní seniory na poznávací zájezd do Bojnic. A aby měli senioři pohromadě informace o plánovaných akcích, vytvořili pro ně stránky Aktivního seniora. Zde jsou k nahlédnutí plakáty připravovaných akcí, odkaz na fotogalerii, ale také informace, články a reportáže z akcí, které již proběhly. Na www.koprivnice.cz v modré liště nahoře „Sociální oblast“ a poté pod modrou lištou „Aktivní senior“ přímý odkaz zde https://www.koprivnice.cz/index.php?id=aktivni-senior

 

MAS Lašsko vyhlásilo výzvu na dotace. Místní akční skupina Lašsko (MAS Lašsko) vyhlásila první výzvu v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) v rámci opatření sociální služby, sociální začleňování, komunitní sociální práce a komunitní centra. Výzva byla zahájena 7. 8., potrvá až do 2. října letošního roku a je možné žádat finanční dotaci na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených a na podporu komunitní sociální práce a komunitních center. Bližší informace zájemci naleznou na maslassko.cz a 7. září se uskuteční seminář pro žadatele. Místo konání bude upřesněno na internetových stránkách MAS Lašsko.

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice