30. 8. 2017

 

SmVak Ostrava, a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka pitné vody v části ulice Štramberské dne 31. srpna od 8:00 – 14:00 hodin.

 

Cream Bike Čeladná startuje 2. září. A jako každý rok, i letos se můžete vydat na vyjížďku na horských kolech s dvojnásobným olympijským medailistou Jaroslavem Kulhavým! Nenechte si ujít jedinečnou možnost si s Jardou Kulhavým popovídat, projet se, získat podpis nebo společnou fotku! Vyjížďka je otevřena cyklistům všech výkoností. Vyrážet se bude 30. srpna v 16:30 hodin z parkoviště Prosper Golf Resortu Čeladná a návrat je plánován nejpozději do západu slunce.

 

V září začne ve městě fungovat individuální svoz odpadu. Novinku ve sběru objemného odpadu se chystá začátkem září spustit kopřivnická radnice. Ve městě začne fungovat odvoz zmíněného druhu odpadu přímo od domu. Obyvatelé Kopřivnice si budou moci od 1. září objednat buďto přistavení velkoobjemového kontejneru nebo menšího vozidla, které má ložnou plochu do 5m3, určeného na odvoz odpadu. Tato služba bude zpoplatněna a zajišťovat ji bude společnost Slumeko. V případě přistavení vozidla s menším objemem zaplatí občan sto korun, v případě přistavení velkoobjemového kontejneru pak dvě stě korun. Jde o symbolickou paušální částku, zbývající náklady za odvoz odpadu uhradí Slumeku město podle počtu ujetých kilometrů. Radnice se zavedením individuálního odvozu odpadu snaží navázat na kampaň nálepek na kontejnerech. Ty upozorňovaly na to, že starý nábytek, koberce, stavební suť a mnoho dalšího do nádob na směsný komunální odpad nepatří. Jestliže se nový způsob odvozu odpadu osvědčí, radní nejspíš zváží zrušení přistavování velkoobjemových kontejnerů, které dvakrát do roka pomáhaly s likvidací odpadu ve městě.

 

Radnice připravuje záměr využít budovu bývalé ZŠ Náměstí, v objektu by mohlo vzniknout polytechnické centrum a také nové sídlo městské knihovny.

 

Město Kopřivnice zveřejnilo svůj záměr, pronajmout nebytový prostor o celkové výměře přes 23 m čtverečních stavebně určený jako kancelář. Nachází se v 1. nadzemním podlaží budovy s č. p. 404 na ulici Sokolovské. Občané se mohou ke zveřejněnému záměru do konce měsíce vyjádřit nebo předložit své nabídky a připomínky na odboru majetku města.

 

Od roku 2012 připravuje město Kopřivnice programy pro seniory – „Aktivní senior 2017 aneb Setkávání při sportu, zábavě i vzdělávání“. Každý senior si může vybrat aktivitu dle svého zájmu či schopností. Organizátorům ze sociálního odboru pomáhají skauti, dětští zastupitelé, knihovna a i další instituce. Aby měli senioři pohromadě informace o plánovaných akcích, vznikly pro ně stránky Aktivního seniora. Zde jsou k nahlédnutí plakáty připravovaných akcí, odkaz na fotogalerii, ale také informace, články a reportáže z akcí, které již proběhly. Mezi připravované akce pro seniory patří Outdoorové dopoledne na skautské základně Vanaivan ve středu 8. 9. od 8:30, a ve středu 20. 9. poznávací zájezd do Bánovců nad Bebravou a Bojnic.

 

V září se začne za radnicí stavět parkoviště, které zvýší počet parkovacích míst a upraví dopravu kolem budovy radnice.

 

Na zářijovém zasedání rozhodne kopřivnické zastupitelstvo o nové podobě dotačního programu na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu.

 

Koncem letošního roku by se mělo rozhodnout, zda EU přispěje dotací na renovaci Slovenské strely.

 

V sobotu 9. záři od 15 hodin se znovu rozburácí na letním stadiónu v Kopřivnici plochodrážní motocykly. Tentokrát se bude jednat o Mezinárodní závod jednotlivců. Svou účast přislíbila téměř kompletní česká plochodrážní špička a ta bude doplněna o mnoho špičkových zahraničních jezdců.

 

Historický objekt někdejší Základní školy náměstí v Kopřivnici by mohl znovu sloužit veřejnosti. Radnice začíná pracovat na přípravách záměru, podle kterého by se devět let nevyužitá budova mohla proměnit v důstojné sídlo městské knihovny a centrum polytechnického vzdělávání. V dotační výzvě, která má být vyhlášena v říjnu letošního roku, by město mohlo získat až 85 % nákladů projektu. Objekt je staticky vyhovující a po dílčích úpravách bude možné využít již existující studii oprav. Vstupní prostory, chodby, schodiště, výtah i sociální zázemí by mohly zůstat tak, jak byly navrženy už dříve, upravily by se jen dispozice jednotlivých učeben, což by znamenalo úsporu času i peněz při projektování. Pokud by se tuto vizi podařilo prosadit a následně realizovat, Kopřivnice by vyřešila nejen dlouhodobý problém s kapacitou městské knihovny, ale také by vytvořila podmínky pro rozvoj technického vzdělávání.

 

Automobilka Tatra Trucks hodlá vybudovat novou zkušebnu motorů. Moderní pracoviště, které nahradí původní zkušebnu umístěnou poblíž brány číslo 6, bude podstatně menší a moderněji vybavenou zkušebnou, která se ovšem přesune podstatně blíž obytným částem města. Automobilka ji chce totiž vybudovat v hale někdejšího pracoviště vývoje v bezprostřední blízkosti stávajícího ředitelství podniku jen pár set metrů od centra Kopřivnice. Krajský úřad, který aktuálně posuzuje vliv záměru na životní prostředí, požádal o stanovisko zdejší radnici a radní v minulém týdnu odsouhlasili záměr bez výhrad. Aktuální zkušebna motorů stojí v Tatře už zhruba 40 let a podle vyjádření automobilky už nevyhovuje svým dispozičním řešením, vybavením ani umístěním v rámci areálu. Nová zkušebna by měla mít podobu vestavby o velikosti 40×23 m ve stávající hale, kam budou instalovány nově nakoupená zařízení i přístroje ze stávající zkušebny. V jednotlivých zkušebních boxech budou testovány motory nebo jejich části, a to podle předpokladů zhruba 230 dnů v roce. Vně haly by měly být patrné pouze chladicí věže přilehlé na štítovou stěnu budovy. Novou zkušebnu chce Tatra začít budovat v prosinci příštího roku a dokončit asi v říjnu 2019.

 

Lidé, kteří nebudou v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 20. a 21. října ve svém bydlišti, mohli volit na území našeho státu, případně v zahraničí, mohou požádat o vydání voličského průkazu buď osobně, nebo písemně. Voličský průkaz vydává obecní úřad podle místa trvalého bydliště. Na písemné žádosti zaslané poštou či doručené jinou osobou musí být podpis žadatele úředně ověřen. Žádost o vydání voličského průkazu lze osobně podat nejpozději do 18. října, písemně jen do 13. října, a to na odboru správním, čtvrté podlaží, č. dv. 489. Vyzvednout si voličský průkaz bude možné od čtvrtka 5. října, buď osobně, nebo i v zastoupení. Pověřená osoba se ale musí prokázat plnou mocí s ověřeným podpisem. Průkazy lze zaslat žadateli i poštou do vlastních rukou.

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice