29. 1. 2018

 

Soutěž KTK a Lenky LO Hrůzové o 2 VIP vstupenky na křest videoklipu k písni Rouhání

do Klubu Akord v Ostravě Zábřehu  – v sobotu 3. února s Jožo Rážem.

Slovenský muzikant Jožo Ráž v roce 2014 s Lenko Lo Hrůzovou natočil duet:

A/ Iba si pískam 

B/ Neodchádzaj

C/ Len kým tu si

Výherci: Marta Zálešáková, Michaela Polášková.

Vstupenky si můžete vyzvednout ve studiu KTK do 2. 2. 2018.

Info: studio@ktk.cz  nebo tel.: 595 179 140

 

Soutěž KTK a Fifty baru o 3 poukazy na snídani ve Fifty baru v hotelu Tatra.

Kde má Stand-up skupina Homorova domovskou scénu:

A/ OLOMOUC

B/ OPAVA

C/ OSTRAVA

Odpovědi zasílejte prostřednictvím SMS na telefonní číslo 774 599 474 nebo e-mailem: studio zavináč ktk.cz ve tvaru vaše jméno – odpověď A, B, nebo C. Uzávěrka je ve středu 31. 1. 2018 v 10:00.

 

Nový pořad na programu KTK od 2. 2. 2018: NEBOJTE SE INTERNETU. Jde o televizní minipořad, v délce cca 5 minut, jehož cílem je přiblížit Internet a jeho technologie zejména dříve narozeným divákům, kteří na rozdíl od mladé generace novým technologiím často tolik nerozumí, a dokonce mohou mít z jejich používání obavy. Seriál vznikl v roce 2016 a jeho hlavní role ztvárnili Dana Batulková a Václava Kopta. Cyklus nabídne 10 dílů: Mailová etiketa, Bezpečné chování on-line, On-line nakupování, Sociální sítě, Výběr správného zařízení, On-line platby, On-line komunikace, Plánování výletů, Záložky a vyhledávání a Bezpečná hesla.

 

Změna systému svozu bio odpadu v místních částech. V našich místních částech se od prvního dubna již nebudou přistavovat velkoobjemové vany na sběr bioodpadu. Nový systém sběru a svozu, který připravila radnice ve spolupráci se slunkem, bude zajišťován přímo od rodinných domů prostřednictvím speciálních nádob tzv. kompostejnerů. Případně mohou lidé dále kompostovat svépomocí, nebo bioodpad odvážet přímo na kompostárnu Točna v Příboře. O kompostejnery o objemu 240 litrů na uložení bioodpadu mohou lidé z místních částí žádat elektronicky nebo telefonicky u Lucie Kabalcové na uvedených kontaktech. Na základě přijatých žádostí odbor životního prostředí sdělí zájemcům termín a místo pro vyzvednutí kompostejneru a poskytne harmonogram svozu těchto nádob. Kompostejnery budou předávány zdarma oproti podpisu s poučením, jak s nádobou zacházet, co do ní lze a nelze vhazovat.

 

Výsledky Tříkrálové sbírky nejen v Moravskoslezském kraji ale i v Kopřivnici zlomily rekordy. Skupinky Tří králů kopřivnické Charity, které obcházely s koledou domácnosti od 1. do 14. Ledna se činily. Koledníci zazpívali, předali požehnání a poprosili o pomoc potřebným. Lidé u nás letos byli opět o něco štědřejší než vloni – do 148 kasiček vložili o 50 000 korun vícce – 950 736 korun. Letos se do Tříkrálové sbírky zapojilo v rámci kopřivnické charity v 13 obcích a 3 městech celkem 148 skupinek. Ve čtvrtek 19. Ledna sbírka dospěla do finále, když pod dohledem pracovníků finančního odboru bylo rozpečetěno a přepočítáno 38 pokladniček z Kopřivnice a Lubiny. Koledníci tu vybrali 238 500Kč.

Místní podíl, který je 65 procent z vykoledované sumy, je určen na sociální výpomoc, zdravotní materiál, dům pokojného stáří v Mořkově a další charitní projekty a služby v působnosti charity. POŘADATELÉ SBÍRKY DĚKUJÍ VŠEM, KTEŘÍ SE DO SBÍRKY ZAPOJILI. Závěrečné setkání s koledníky se koná v sobotu 10. 2. 2018, ve 14.00 hod. v Katolickém domě Kopřivnice. Všichni koledníci jsou srdečně zvání!

 

V závěru minulého roku schválili zastupitelé 19 hlasy nová pravidla hospodaření s byty ve vlastnictví města, které platí od začátku roku 2018. Šlo především o soulad s legislativními změnami a úpravou s novým občanským zákoníkem. Největší změnou pro zájemce o bydlení je snížení kauce na polovinu, tzn. ve výši trojnásobku nájemného. Například u jednopokojového bytu žadatel na složení jistoty potřebovat průměrně 10 tisíc, nyní to bude pět tisíc korun. Nově také zájemci o přidělení obecního bytu mohou být zařazeni pouze do jednoho ze dvou pořadníků, které radnice vede.

 

Více než 8,1 milionu korun získala Kopřivnice na projekt vzniku sociálně-terapeutických dílen, ty by měly být vybudovány v nevyužívaném objektu někdejší výměníkové stanice na ulici Školní. Kapacita by měla být pro minimálně 15 klientů. Celý projekt by měl vyjít na necelých 12 milionů korun. V současné době radnice zahájila výběrové řízení na dodavatele stavby. Měla by být zahájena po podpisu smlouvy se stavební firmou pravděpodobně na jaře, zahájení provozu je plánováno na začátek roku 2019.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice