29. 12. 2011

 

Prima Family bude namísto TV Prima. Prima Family, nový kanál FTV Prima, který bude vysílat na stávajících frekvencích TV Prima od 1.1.2012, bude dostupný všem klientům KTK. Prima Family bude tedy dostupná jak v analogu tak i v KTKdigi, tedy všude tam, kde je dnešní Prima TV. Společnost FTV Prima bude vysílat program Prima Family pod novou licencí. Stávající licenci na TV Prima chce vrátit. Změnou vysílatel docílí očištění programu od regionálního vysílání, které historicky musela poskytovat i v době přechodu na digitální vysílání. Všechny tři neplacené kanály pod značkami Prima Family, Prima Cool a Prima Love naladíte na svých DVB-C přijímačích.

 

Závěr roku mohou Kopřivničané opět oslavit v centru města, kde bude v sobotu 31. prosince od 21 hodin probíhat silvestrovský program. Jeho součástí bude oblíbená diskotéka DJ Stoupy a koncert pop-rockové kapely Krakatit. Příchozí se tedy mohou těšit na české i zahraniční hity od 80. let až po současnost. Chybět nebude venkovní občerstvení a samozřejmě ani půlnoční ohňostroj.

 

Český statistický úřad zveřejnil první předběžné výsledky sčítání lidu. Z nyní dostupných výsledků sčítání je zřejmě, že za posledních deset let ubylo v Kopřivnici 848 obyvatel. Zatímco v roce 2001 jich zde žilo 23 747, v březnu letošního roku se jich ve sčítacích arších přihlásilo jen 22 899. Více ubylo mužů, kterých je 11 259, tedy o 458 méně než před deseti lety. Žen žije v Kopřivnici o něco více, celkem 11 640, ovšem i těch 390 ubylo.  Evidentní je stárnutí obyvatelstva. Největší úbytek byl zaznamenán v kategorii dětí do 14 let. Těch je nyní ve městě 3 452, tedy o bezmála třináct set méně než v roce 2001.

 

Město má pro projekt ’Modernizace centrálního zásobování teplem Kopřivnice’ strategického partnera, a to brněnskou akciovou společnost Tenza. Společnost Tenza bude vlastnit ve společnosti Teplo Kopřivnice 49,5% podíl, za který městu zaplatí deset milionů. Financování celého projektu bude realizováno formou bankovního úvěru, který se zavázala pro Teplo Kopřivnice zprostředkovat firma Tenza. Zásadním problémem se ale jeví termíny, které je potřeba dodržet pro získání dotace.

 

Od 1. 1. 2012 vstoupí v platnost v Kopřivnici první vyhláška, regulující hazard na území města. V Kopřivnici bude podle vyhlášky devatenáct konkrétních míst, kde bude možné na základě příslušných povolení výherní automaty a loterijní videoterminály provozovat. Kromě toho, oproti současnému stavu, kdy mohou provozovatelé svá hazardní zařízení mít v provozu klidně nonstop, zavádí nová vyhláška také výrazné časové omezení. Nově totiž bude možné provozovat výherní automaty a videoterminály pouze 8 hodin denně mezi 17. hodinou večerní a jednou hodinou ráno. Nová vyhláška se nebude ještě tři roky vztahovat na hrací přístroje, jejichž povolení bylo uděleno v době platnosti loterijního zákona před jeho novelizací.

 

Kompostárna Točna v Příboře bude až do konce roku uzavřena.  Od 1. ledna až do března dojde k omezení provozu, otevřeno bude jen každý pátek od 8 do 12 hodin. Plný provoz tohoto zařízení bude obnoven v průběhu měsíce března v závislosti na klimatických podmínkách.

 

Koledníci Tříkrálové sbírky začnou chodit na Nový rok a  vybírat příspěvky na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí z regionů, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. Koledníci se budou prokazovat platnou průkazkou a příspěvky vybírají do zapečetěných kasiček.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice