29. 5. 2019

První stavební práce na rekonstrukci centra města by měly začít v září. Oslavy letošní kopřivnické pouti tak ještě letos proběhnou na obvyklých místech, poté se ovšem střed Kopřivnice zhruba na 28 měsíců promění ve staveniště. V minulém týdnu radnice podnikla dva významnější kroky na cestě k realizaci tohoto dlouhodobého záměru. Nejprve radní schválili zadávací podmínky a následně bylo vyhlášeno výběrové řízení na zajištění technického dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

30.05.2019 19:00 hod. Kulturní dům – Křest nového klavíru spojený s koncertem dvou vynikajících klavírních virtuózů – Dušana Bruse a Vladimíra Halíčka.

 

Den dětí – věda je zábava – tedy Den pro děti plný pokusů, soutěží a her se chystá v pátek 31. 5. na Prostranství před KDK v 08:30 – celodenní zábava graduje v 17 hodin, kdy začíná koncert Pavla Callty.

 

Zdravé město Kopřivnice a Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě pořádá Světový den bez tabáku, jako součást Dne dětí. Na Prostranství před KDK 9:00 v Pá 31. 5. 2019

 

V pátek 31. 5. 2019 chystá štramberk oslavu 120 let od vzniku Sokola Štramberk v sokolovně na Zauličí. V 16.00 hod. je sraz průvodu u Sokolovny, od 17:15 začíná program zábavné a dovednostní soutěže, kulturní a sportovní vystoupení, cimbálová muzika.

 

V Pá 31. 5. 2019 v Galerii Galaxie (Objekt č. 107 v Městském parku) živá mandala připravuje koncert-od 20 hodin hraje a zpívá Rikolus.

 

Víkend proběhne ve znamení štramberské pouti.

 

Městská knihovna Kopřivnice zve na retrospektivní výstavu fotografií Děláme něco pro druhé. Výstava představí pět charitativních projektů, které proběhly v naší knihovně od roku 2016 do současnosti. Výstavu je možno zhlédnout v čítárně knihovny v kulturním domě od 16. května do 28. června.

 

Změna provozu veřejného osvětlení se týká letních měsíců. Od začátku května letošního roku proto přistoupilo k úpravě nastavení provozu veřejného osvětlení. K dlouhému neekonomickému svícení pouličních lamp měli připomínky také sami obyvatelé města. Doba svícení veřejného osvětlení pro takzvaný letní provoz byla zkrácena o přibližně 100 minut. Astrohodiny, které ovládají veřejné osvětlení byly přenastaveny na začátku května. V současné době se veřejné osvětlení zapíná 30 minut po západu Slunce, tedy v průběhu takzvaného občanského soumraku, kdy je šero, ale není ještě tma a vypíná 30 minut přes východem Slunce, tedy v době takzvaného občanského rozbřesku.

Fungování nového letního provozu veřejného osvětlení bude vyhodnoceno v průběhu září letošního roku. S příchodem podzimu je město připraveno na přechod na zimní provoz, kdy bude prodlouženo svícení hlavně v ranních hodinách, pro zajištění nasvětlení přechodů pro chodce v době začátku provozu škol a školních družin.

 

Pondělí 6. května se stalo významným dnem pro nové adepty do mateřské školy. K zápisům přišlo celkem 237 dětí. Z toho 19 dětí 5-ti letých,18 dětí 4-letých, 105 dětí 3-letých. Dětí mladších 3 let přišlo 95, z toho 59 dovrší 3 let v období září – prosinec 2019, 36 dětí bude mít 3 roky až od ledna 2020.  Všechny přihlášky jsou posuzovány centrálně dle kritérií zveřejněných na internetových stránkách skolky.koprivnice.org. Po umístění tříletých a starších dětí se budou přijímat i děti mladší 3 let, důležité bude, kolik získali bodů podle kritérií a při shodnosti bodů se vychází podle data narození (od nejstarších po nejmladší). Rodičům dětí, které nebudou přijaty do jimi vybrané MŠ bude případně nabídnuta po domluvě jiná MŠ, ve které budou volná místa. Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude vyvěšen v jednotlivých MŠ od 5.6.2019. MŠ Polárka při základní škole na ulici 17. listopadu přijala17 dětí. V současné době tu mají poslední dvě volná místa.

 

Kvůli rekonstrukci je od poloviny května omezen provoz zadního vstupu do budovy radnice. Nyní je bourána část služebního vstupu do budovy MÚ a vstup na Městskou policii je zatím zachován. Po dobu úředních hodin bude přístup na městskou policii zajištěn přes budovu MÚ, po uzavření MÚ pak bude provizorně zpřístupněn zadní vchod.

 

Nedávno opravená Ringohfferova vila se uchází o titul Stavba Moravskoslezského kraje, do 13. ročníku soutěže jí přihlásil zhotovitel stavby a ve středu 15. května objekt navštívila odborná porota, aby rekonstrukci posoudila. Lidé mohou stavbu svým hlasem podpořit na webové stránce stavbamsk.cz/hlasovani v kategorii nazvané Stavba občanské vybavenosti-rekonstrukce pod pořadovým číslem 15. Vyhlášení výsledků je naplánováno na červen letošního roku.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice