4. 12. 2019

Město Kopřivnice připravilo na čtvrtek 5. prosince 2019 na pěší zóně tradiční Mikulášský jarmark. Stánky v centru města budou doplněny o několik dobových stánků a stánků s občerstvením před kulturním domem. V 17 hodin na jarmark naváže Mikulášská jízda, při které Mikuláš se svou družinou rozsvítí letošní vánoční strom města.

 

Herci opět přivezou projekt na podporu seniorů bez nehod. Na jaře letošního roku přivezli do Kopřivnice herečka Jaroslava Obermaierová a zpěvák Jiří Štědroň osvětový projekt s názvem Senior bez nehod. Akce zaznamenala mezi dříve narozenými velký úspěch a proto se ve středu 4. prosince 2019 dočká opakování.

Osvětový projekt Senior bez nehod se snaží poradit seniorům, jak zvýšit svou bezpečnost v dopravě, protože právě oni jsou v silničním provozu ve srovnání s ostatními věkovými skupinami nadprůměrně ohroženi. „V kopřivnickém kině se ve středu 4. prosince od 10 hodin uskuteční edukativní přednáška formou divadelních scének spojených s odborným výkladem a audiovizuální prezentací. Přijďte si ověřit, že život v pozdějším věku nemusí být plný omezení a že i senioři mohou být aktivní řidiči,“ pozvala na akci Pavla Zrunková z odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Vstup na akci, která je financována z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, je zdarma a pro každého návštěvníky bude připraven malý dárek.

 

Základní a mateřské školy v Kopřivnici budou během vánočních svátků uzavřeny. Posledním dnem, kdy školky zajistí hlídání dětí, je pondělí 23. prosince. Mateřské školy budou uzavřeny tři dny, od pátku 27. do úterý 31. prosince. Od čtvrtka 2. ledna školky opět zahájí provoz, o uzavření školek budou rodiče informováni prostřednictvím nástěnek ve všech mateřských školkách.

 

Od letošního roku budou i přes zimní období vyváženy nádoby na biologicky rozložitelný odpad – tzv. kompostejnery. Zatímco do konce listopadu je jejich svoz jednou za čtrnáct dní, od prosince do března to bude jednou měsíčně. V prosinci budou poprvé kompostejnery vyvezeny ve středu 11., a to v místní části Lubina a z ulic Na Luhách, Mírové a Dělnické, v pátek 13. z místních částí Vlčovic a Mniší. Jako poslední budou vyvezeny kompostejnery od rodinných domů v Kopřivnici, a to ve středu 18. prosince.
Po Novém roce se biologicky rozložitelný odpad bude sbírat i na sídlištích. „V průběhu ledna budou na 50 stanovištích, na kterých jsou jak kontejnery na směsný komunální odpad, tak i separovaný odpad, rozmístěny hnědé 770litrové kontejnery na sběr biologicky rozložitelných odpadů. Na těchto místech bude výměnou za kontejner na směsný odpad umístěn hnědý na bioodpad,“ upřesnila Lucie Kubalcová, vedoucí oddělení technické správy kopřivnické radnice. Toto je další opatření, kterým chce město pokračovat ve snižování množství odpadu odkládaného na skládky. Zdroj KN.

 

Mikulášský jarmark bude na prostranství před kulturním domem 5. prosince od 9 hodin a na něj naváže od 16 hodin mikulášská jízda a v 17 hodin přijede Mikuláš se svou družinou a rozsvítí vánoční strom.

 

Hraní deskových a karetních her můžete vyzkoušet v DDM 6. prosince od 17 hodin.

 

Muzeum Fojtství v Kopřivnici opět pořádá pro rodiče a děti vánoční setkání s enkaustikou a to 7. prosince od 10 do 16 hodin pod vedením akreditované lektorky enkaustiky Jany Povalové.

 

Od 15 hodin pořádají hasiči z Vlčovic dobrodružnou cestu za Mikulášem Sraz u odpočívadla na cyklostezce, více informací podá Alois Kahánek.

 

Mikulášská besídka s pohádkou pořádaná lubinskými skauty se usídlí v katolickém domě Lubina 8. prosince od 15 hodin.

 

Plán zimní údržby místních komunikací v Kopřivnici pro zimní období 2019–2020 zůstal z větší části shodný jako v předchozích letech. nově počítá s uklízením sněhu na ulici Horečkově či na vyhrazeném parkovišti pro tělesně postižené u terapeutických dílen na ulici Školní. Nově přibyl také chodník na ulici Záhumenní, který navazuje přechodem pro chodce na chodník nad ZŠ Alšova a chodník a autobusové zastávky u závodu Erich Jaeger v průmyslovém parku, jehož dokončení je v plánu do konce letošního roku. Po několika letech byla mezi udržované místní komunikace vrácena silnice přes Velovou propojující Lubinu a Mniší a na podněty občanů rovněž chodník na ulici Dělnické. Naopak vyňata z plánu zimní údržby byla část málo užívaného chodníku kolem I/58 v Lubině a plocha na bývalém škvárovém hřišti nad průmyslovkou, která byla v minulosti využívána ke skládkování přebytečného sněhu. Tato plocha je nyní oplocena a do budoucna je s ní počítáno pro zařízení staveniště investičních akcí města.

Celkem plán zimní údržby počítá s tím, že společnost Slumeko bude udržovat skoro 46 kilometrů místních komunikací ve městě a všech jeho místních částech a zajišťovat schůdnost více než 213 tisíc metrů čtverečních chodníků. Náklady na zimní údržbu jsou závislé na skutečné klimatické situaci. Plánované náklady na zimní údržbu v uplynulé sezoně byly bezmála 5,2 milionu korun, ve skutečnosti ale minulá zima přišla na částku něco přes 2,8 milionu korun. Zdroj – KN.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice