3. 2. 2021

Správa sportovišť města Kopřivnice využila mrazivé dny k zasněžování sjezdovky, kam se doposud chodilo jen sáňkovat a bobovat. Jelikož se nedá brzy očekávat zmírnění vládních opatření a otevření sjezdovek, bylo to zřejmě poslední zasněžování v této sezóně.

 

Vyprošťovací speciál Omars moravskoslezských hasičů dostal v Kopřivnici jednu nápravu navíc, úprava zlepšila parametry odtahových brýlí. Cílem modernizace podvozku Tatra 815–7T5R33.47ZA 6×6.2 bylo zvýšení užitných vlastností s co nejmenším zásahem do konstrukce jednotlivých částí – v Kopřivnici tak Tatře přidali jednu hnanou a řiditelnou nápravu a změnili konfiguraci podvozku na 8×8.2.

 

Ve čtvrtek 28. 1. proběhlo první jednání nově vzniklých výborů kopřivnického zastupitelstva pro místní části. Jejich zřízením se občanům Lubiny, Vlčovic a Mniší otevírá možnost předkládat své návrhy přímo nejvyššímu orgánu obce a efektivněji se tak zapojovat do veřejného života. Na programech jednání všech tří výborů bylo doplnění jedenáctého člena a volba předsedy. Návrhy budou následně předloženy ke schválení zastupitelstvu, které je projedná na svém březnovém zasedání.

 

NÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR Město Kopřivnice zveřejňuje svůj záměr pronajmout nebytové prostory č. 1 o celkové výměře 233,50 m2 umístěné v 1. NP a 1. PP objektu č. p. 890 v Kopřivnici, Který je součástí pozemku parcelní č. 101 v k. ú. Kopřivnice, na ulici Školní. Občané se mohou ke zveřejňovanému záměru vyjádřit, předložit své nabídky a připomínky. Bližší informace budou občanům poskytnuty na Odboru majetku města, Štefánikova čp. 1163, (8.NP č. dveří 883) nebo na tel. 556 879 694.

 

Město Kopřivnice zveřejňuje záměr města pronajmout nebytový prostor skladu sportovních potřeb místnosti č. 1.27 a 1.28 o celkové výměře 20,77 m2 v 1. N.P., klubovny místnost č. 2.21 o celkové výměře 22,86 m2 v 2.N.P. a skladu místnost č. 2.07 o celkové výměře 6,27 m2 v objektu č.p. 830, k.ú. Kopřivnice, parcela číslo 2432 na ulici Komenského 830 v Kopřivnici – tribuna Stadionu Emila Zátopka za účelem uskladnění sportovních pomůcek a zajištění činnosti fotbalového klubu FC Kopřivnice. Občané se mohou k záměru vyjádřit a předložit své připomínky na Správu sportovišť Kopřivnice, p. o., Masarykovo nám. 540, kde také obdrží bližší informace – Ing. Milan Gilar, tel. 556 802 011.

 

V domě č. p. 650 po rekonstrukci vznikly tři byty, poslouží k ubytování stávajících nájemců při modernizaci objektu. V polovině ledna předala stavební společnost THERM, spol. s r. o. tři nové byty v domě zvláštního určení č. p. 650 na Masarykově náměstí, které vznikly rekonstrukcí nevyužívaných nebytových prostor. Stavební práce v domě začaly vloni 9. listopadu. Do místností, které již nebyly využívány, byly nataženy nové rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, vzduchotechniky a vytápění. „Díky stavebním úpravám vznikl v každém patře jeden jednopokojový byt s kuchyní, sociálním zařízením a chodbičkou. V každé kuchyni byla namontována nová kuchyňská linka, sporák a digestoř. V sociálních zařízeních jsou keramické obklady,“ přiblížila rekonstrukci Daniela Koričanská z odboru majetku města a dodala, že za vybudování tří bytů ve stávajících prostorách město zaplatilo téměř 2,6 milionu korun včetně DPH.

Protože se na jaro připravuje rozsáhlá rekonstrukce celého domu s 24 byty zvláštního určení, budou nové byty sloužit pro přestěhování stávajících nájemníků, aby v jejich bytech mohly postupně probíhat stavební práce. Ty by se ale měly nejdřív rozjet až po skončení topné sezony. Součástí plánované rekonstrukce je nejen výměna všech vnitřních instalací včetně rozvodů vody, odpadů, elektřiny, vytápění a nové vzduchotechniky, ale také výměna oken na tzv. „pavlačích“, bytových dveří či zateplení fasády domu a podlahy půdy.

 

Vestibul kopřivnické radnice je dlouhodobě využíván jako výstavní prostor. Výstavy se zpravidla mění každý měsíc. Některé z nich realizují zaměstnanci úřadu při propagaci nějaké náročného investičního projektu (v případě rekonstrukce centra) nebo slouží k připomenutí významných akcí, jako je např. Den Země, odborem životního prostředí. Většina výstav je realizována zájmovými spolky a organizacemi. K pravidelným vystavovatelům patří Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, aktivní senioři a dům dětí a mládeže. „Zpravidla se o výstavní prostor zajímají organizace, které slaví výročí a chtějí se podělit o vzpomínky s veřejností a představit rozsah svých aktivit nebo dosažených úspěchů,“ uvedla Ilona Mazalová, referentka vnějších vztahů, do jejíž kompetence výstavy spadají. K těm nejnáročnějším výstavám jak po organizační, tak po realizační stránce už třetím rokem patří adventní výstavy, které zastřešuje školní družina při Základní škole Floriána Bayera pod vedením Věry Matýskové. Na výstavě se každoročně podílí několik základních a mateřských škol. V případě zájmu o bezplatný pronájem výstavních prostor se obracejte na zmíněnou pracovnici na čísle 556 789 436, 737 114 246 nebo e-mailem ilona.mazalova@koprivnice.cz.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice