3. 3. 2014

 

V klímkovickém tunelu explodoval ve čtvrtek 27. 2. už podruhé neznámý předmět. K prvnímu případu došlo 30. ledna, oba výbuchy podle kamerového záznamu proběhly stejně. Tentokrát byla petarda vyhozena z  BMW tmavé barvy, jedoucího tunelem. Minimálně pro 2 vozidla nastalo ohrožení, kdy mohlo dojít k nehodě. Policisté explozi šetří jako obecné ohrožení a potřebují ztotožnit všechny řidiče, kteří v inkriminovanou dobu projížděli tunelem.  Ozvěte se na bezplatné policejní lince 158.

 

 

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu práce na vedení nízkého napětí bude dne 5. března od 7:30 – 15:30 hodin přerušena dodávka elektrické energie na ulici I. Šustaly č. p. 1078, 1079 a 1104.

 

 

Máteli zájem o informace o požárech a zásazích hasičů ve svém okolí, můžete nově využít službu  StreetAlert, například jako aplikaci do mobilního telefonu. Brněnští studenti vytvořili unikátní interaktivní mapu, která zachycuje zásahy hasičů v Moravskoslezském kraji. Ke každému zásahu je pak k dispozici jeho stručný popis. Všechny informace jsou přebírány z webu jednotek Hasičské záchranné stanice. Mapa je také k dispozici na stránce www.streetalert.cz.

 

 

 

Český statistický úřad provádí v roce 2014 výběrové šetření o životních podmínkách domácností, jehož cílem je získání dlouhodobě srovnatelných údajů o sociální a ekonomické situaci ve 32 evropských zemích. Šetření probíhá od 22. února do 11. května 2014 v 9 962 českých domácnostech náhodně vybraných počítačem. Tazatelé, kteří Vás v tomto období mohou kontaktovat, se budou prokazovat průkazem tazatele, pověřením ČSÚ a občanským průkazem, případně průkazem zaměstnance ČSÚ. Bližší informace získáte u Ing. Evy Kramolišové, Krajská správa ČSÚ – 595 131 212  – e-mail: eva.kramolisova@czso.cz.

 

 

Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice zve občany města ke společné diskuzi v rámci aktualizace Strategického plánu města Kopřivnice. 3. setkání pracovních skupin proběhne v 10. patře budovy Městského úřadu Kopřivnice.

Infrastruktura/Doprava/Životní prostředí – 19. března 2014 v 15 hodin

Ekonomika/Podnikání 20. 3. v 9 hodin.

Image města – ve čtvrtek v 15 hodin v konferenční místnosti

 

 

Kopřivnice snížila svou ekologickou stopu.

V roce 2010 začala Kopřivnice sledovat svou ekologickou stopu a zavázala se nezvyšovat nároky na životní prostředí, které tento souhrnný ukazatel vyjadřuje. Poslední výpočet ukázal, že deklarovaný cíl město plní a díky řadě opatření, realizovaných především v oblasti energetických úspor, ekologickou stopu dokonce snížilo. S tzv. „zeleným účetnictvím“ byla ve středu 26. února seznámena veřejnost. Ekologická stopa vyjadřuje, kolik přírodních zdrojů občané a subjekty na území města za rok spotřebovali a kolik odpadů při tom vytvořili. Zjištěné hodnoty jsou převáděny na plochy produktivní země nutné k pokrytí všech potřeb města, a poté jsou srovnávány plochami, které má město skutečně k dispozici,“ nastínil základ složitého výpočtu ekolog Viktor Třebický, který s tímto tématem Kopřivničany podrobněji seznámil na přednášce v čajovně Mandala. V roce 2010 byla ekostopa Kopřivnice 5,87 globálních hektarů na obyvatele (gha/ob.), avšak biokapacita činila jen 0,41 gha/ob. Zjednodušeně lze tedy říci, při neměnné spotřebě zdrojů a produkci odpadů by Kopřivnice potřebovala k uspokojení svých nároků zhruba 14x více produktivní země než ve skutečnosti měla. Dle známého ekologa však nejde o nic neobvyklého. Podrobný výpočet a analýzu chce kopřivnická radnice provádět minimálně jednou za tři roky.

 

 

Seniorcomp.  V pondělí 10. 3. 2014 v 17:00 proběhne první schůzka ve skautském centru VANAIVAN, kde se podle počtu, zdatnosti a zájmu účastníci rozdělí do skupin a dohodne se, ve kterých dnech se budou potkávat. Bude otevřen kurz jak pro úplné začátečníky, tak pro více či méně pokročilé. Obsahem kurzu bude opět internet (vyhledávání informací, email, jízdní řády, mapy, obrázky, zajímavé internetové stránky), práce se soubory v počítači (kopírování, vkládání, ukládání…), telefonování pomocí programu Skype, připojení externích zařízení (fotoaparát, flash disky,…) a samozřejmě to, o co budou mít účastníci zájem. Seniorcomp bude probíhat podobně jako v předchozích ročnících v délce 6 lekcí po 90 minutách.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice