3. 8. 2020

Severní Morava a Slezsko vede: Kandidátku do voleb zde podalo 20 stran a hnutí. Lhůta pro podání kanditátních listin do letošních říjnových voleb uplynula. Největší výběr by měli mít lidé v Moravskoslezském a Jihočeském kraji. Do krajských zastupitelstev se zde přihlásilo shodně 20 politických stran, hnutí a jejich koalic. Pondělí 3. srpna je nejzazší termín, dokdy mohou politické strany, hnutí nebo jejich koalice doplňovat, vyměňovat kandidáty, popřípadě měnit jejich pořadí na kandidátní listině. Nejpozději do 15. srpna pak musí krajský úřad vydat rozhodnutí o registraci kandidátní listiny, nebo o jejím odmítnutí, popřípadě o vyškrtnutí kandidáta, a zveřejnit je na úřední desce.

Strany a hnutí do letošních krajských voleb v Česku podaly 207 kandidátních listin. Je to znatelně méně než při minulých volbách před čtyřmi lety, kdy bylo předloženo 269 kandidátek. Největší výběr by měli mít lidé v Moravskoslezském a Jihočeském kraji, v nichž bylo předloženo na 20 kandidátních listin. V Královéhradeckém kraji se naopak budou muset spokojit s 12 kandidátními listinami.

Vítězství v regionálních volbách bude obhajovat vládní hnutí ANO, které před čtyřmi lety zvítězilo v devíti ze 13 krajů a získalo 176 z 675 mandátů. Volební vítězství ale dokázalo přetavit jen v pět hejtmanských křesel. Stejný počet hejtmanů získala díky povolebním koalicím druhá ČSSD, přestože vyhrála jen ve dvou krajích. Získala celkově 125 krajských zastupitelů, což představovalo zhruba pětinu křesel.

Do říjnových senátních voleb se přihlásilo 238 kandidátů. Je to méně než při předchozích volbách do horní komory v roce 2014 v obvodech, kde se letos opět bude volit. Tehdy se hlásilo na 260 adeptů. Počet letošních kandidátů je ale srovnatelný s předloňskými senátními volbami, v nichž soupeřilo 236 kandidátů.

 

Za nebezpečný odpad na Novojičínsku dostala firma pokutu milion korun za porušení zákona o odpadech. Důvodem bylo provozování mobilního zařízení ke sběru a výkupu běžných i nebezpečných odpadů v Sedlnici na Novojičínsku v rozporu s provozními řády. Kontrola provedená inspektory v říjnu a listopadu 2019 prokázala podle mluvčí ČIŽP Radky Nastoupilové hned několik pochybení. Firma v roce 2019 například vůbec nevedla průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Při práci s nebezpečným odpadem jsou velmi důležité identifikační listy tohoto odpadu. Poskytují nezbytné údaje o vlastnostech nebezpečných odpadů, bezpečnostních opatřeních při manipulaci, skladování, ale i při nehodách, haváriích a požárech. Jejich absence představuje potenciální ohrožení životního prostředí i ohrožení zdraví lidí. Společnost Amaze agency v letech 2017 až 2019 nevedla provozní deníky a v roce 2019 ani průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, i když se s nimi prokazatelně nakládalo v obou zařízeních. Pokuta milion korun byla společnosti Amaze agency uložena příkazem, proti kterému nebyl podán odpor. Sankce tak 26. března 2020 nabyla právní moci.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice