31. 12. 2014

 

Obecně závazná vyhláška o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností bude od 1. ledna 2015 regulovat konec otevírací doby restaurací s cílem omezit rušení nočního klidu a kriminalitu spojenou s provozem nočních podniků. Nově vydaná kopřivnická vyhláška stanovuje od 1. Ledna 2015 konec provozní doby restaurací, barů, hospod, heren a podobných podniků na jednu hodinu po půlnoci. Pokud bude zařízení v pátek, sobotu nebo v jiný den před dnem pracovního volna pořádat koncert či diskotéku s diskžokejem, bude moci zavřít až ve čtyři hodiny ráno. Znovu otevřít budou moci majitelé podniků každý den nejdříve v šest. Regulace se nedotkne okrajových částí Kopřivnice a nebude zavedena ani v místních částech. Nový předpis se nevztahuje na plesy, kopřivnickou pouť a ani oslavy konce roku nebudou omezeny.

 

 

Kopřivnická pobočka České katolické charity bude organizovat v prvních dnech nového roku tradiční tříkrálovou sbírku. Charita ji připravuje ve spolupráci se skauty a dobrovolníky. V Kopřivnici i jiných městech proběhne ve dnech 1. až 14. ledna 2015. V uvedeném období mohou u Vašich dveří zaklepat za zpěvu koledy tři králové, kteří se Vám prokážou platnou průkazkou. S sebou budou mít úředně zapečetěnou kasičku.  Peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou použity k podpoře zdravotních a sociálních projektů, jako jsou domovy pokojného stáří, dětské stacionáře, či jiné zařízení podle určení místních charit.

 

 

Hochtief drží pohotovost kvůli případným problémům s dodávkami tepla. Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice je ukončena. Na začátku prosince převzala společnost Teplo Kopřivnice stavbu od zhotovitelské společnosti Hochtief CZ a do konce března bude probíhat zkušební provoz. Závady v objektech odběratelů je zhotovitel povinen odstranit do 31. března 2015 a na venkovních plochách do 30. června 2015.

 

 

MAS Lašsko připravuje strategii a žádá o spolupráci.Místní akční skupina (MAS) Lašsko, do níž spadá i území Kopřivnice, připravuje strategii rozvoje regionu. Za účelem správného identifikování potřeb a zacílení programů, které mohou přinést finanční pomoc při zkvalitňování života v regionu, žádá podnikatele a neziskové organizace o vyplnění dotazníku. Místní akční skupiny jsou organizace, které vznikají společným partnerstvím veřejného, podnikatelského a soukromého sektoru ve vymezeném území. Jejich cílem je na základě spolupráce aktivních lidí podporovat a rozvíjet místní prostředí a zvyšovat kvalitu obyvatel dané oblasti. Výsledky komunitní spolupráce jsou zhodnoceny ve strategiích jednotlivých MAS, na jejichž základě mohou regiony čerpat finanční prostředky poskytované z Evropské unie. V České republice v současnosti existuje 179 místních akčních skupin, z toho 13 v Moravskoslezském kraji. MAS Lašsko vznikla v roce 2006 a zahrnuje 16 obcí ze správních území Kopřivnice, Nového Jičína a Frenštátu pod Radhoštěm, v nichž žije více než 86 000 obyvatel. V současné době je hlavní činností organizace příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lašsko, díky níž bude mít náš region možnost čerpat finanční prostředky z Evropské unie v novém programovacím období 2014-2020. Více informací o MAS Lašsko naleznete na www.maslassko.cz.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice