31. 5. 2023

Město Kopřivnice každoročně ocení bezpříspěvkové dárce krve, plazmy a kostní dřeně. Setkání se koná u příležitosti Světového dne dárců krve ve středu 14. června v 16 hodin. Město vyzývá dárce, kteří dosáhli na jakýkoli násobek čtyřiceti odběrů v loňském roce, aby se přihlásili do 31. května. Ilona Mazalová z oddělení vnějších vztahů má oceňování na starost. V současnosti je v Kopřivnici a místních částech 240 aktivních dárců krve. Na loňském setkání bylo oceněno čtyřiapadesát dárců, z nichž sedm poprvé dosáhlo požadovaného počtu odběrů.

 

U příležitosti 75. výročí od povýšení Kopřivnice na město může být opět rozšířen seznam čestných občanů. Lidé mohou své návrhy na nejvyšší ocenění města zasílat do konce června, aby byly tituly rozdány ještě letos. Čestné občanství město přiznává osobnostem, které se významně prosadily ve společenské, politické, vědecké, technické, hospodářské, umělecké, sportovní, publicistické nebo literární oblasti. Seznam čestných občanů aktuálně obsahuje 130 jmen. Všechny informace o udělování těchto titulů a návrzích na ocenění lze najít na webu města.

 

V Lubině se buduje protipovodňová hráz. V Lubině Na Holotě začaly stavební práce. Jejich výsledkem budou dlouho očekávaná protipovodňová opatření, která zabrání pravidelnému zaplavování zdejších domů a zahrad. Projekt bude stát zhruba 12 milionů korun a hotov by měl být za půl roku. Lokalita Na Holotě bývá zaplavována při každém intenzivnějším či déle trvajícím dešti: „Pozemky v tomto území mají vysokou hladinu podzemních vod. V minulosti zde byly rybníky a potok sváděl povrchové i spodní vody. Kvůli špatné melioraci a zasypávání odvodňovacích příkopů během postupné výstavby rodinných domů však došlo k narušení odvádění vod a lokalita potřebuje protipovodňovou ochranu,“ uvedl Jiří Štěpán z odboru rozvoje města. Aby se snížilo riziko povodní, bude na místě vybudována 484 metrů dlouhá a 0,6-1,5 metrů vysoká protipovodňová hrázka se svodným příkopem a 83metrovou dešťovou kanalizací, která zachycené a nevsáknuté vody odvede do koryta řeky Lubiny, mimo zastavěné území. Předpokládané náklady projektu se pohybovaly kolem 15 milionů, ale podařilo se vysoutěžit cenu zhruba o tři miliony nižší. Většinu potřebné částky pokryje dotace z Operačního programu Životní prostředí.

 

Dětské centrum Motýlek přišlo o svozové auto, které přepravovalo do školky a školy hendikepované děti z Kopřivnice, ale především z okolních obcí. Pro většinu z nich je svozové auto jediný možný prostředek, jak se do speciální školy Motýlek dopravit. Bez něj ztrácejí možnosti vzdělávání, rehabilitace a sociálních vazeb. Potřebují nové a proto Motýlek zvolil pro získání nového vozu formu sbírky prostřednictvím platformy Donio. Nákup 9místného vozu FORD TOURNEO CUSTOM stojí 1 290 000,- Chcete-li dětské centrum otýlek podpořit, pomozte na www.donio.cz  na odkazu Chceme jezdit do naší školy.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice