4. 4. 2022

Z rozhodnutí generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky se nebude, v souvislosti s válkou na Ukrajině, konat dne 6. dubna 2022 pravidelná zkouška sirén. První středu v měsíci dubnu se tedy nerozezní sirény v rámci jejich pravidelné zkoušky. Důvodem je, stejně jako minulý měsíc, snaha předejít nežádoucí panice mezi obyvatelstvem, především pak mezi občany z Ukrajiny, kteří uprchli před válkou do České republiky.

 

Prožitkový seminář Jana Svobody- Lidský vztah připravuje pobočka knihovny Sever v komunitním centru Pětka, v úterý   5. 4.

 

V Kopřivnici a místních částech Vlčovice, Lubina, Mniší bude realizována celoplošná ochranná deratizace. Město Kopřivnice provádí každoročně deratizaci ve dvou etapách, a to na  jaře – duben až květen (pro omezení reprodukce potkanů) a pak na podzim – září až říjen (pro ovlivnění šíření populací do uvolněných teritorií před zimou).

  • Kladení nástrah v jarní etapě deratizace proběhne v termínu od 05.04.2022 do 06.05.2022.
  • Kladení nástrah v podzimní etapě deratizace proběhne v termínu od 19.09.2022 do 21.10.2022.

Následně vždy bude probíhat kontrola pokládek a jejich případné doplnění přibližně po 14 dnech od první pokládky. Třetí kontrola se provádí po dalších 14 až 20 dnech s provedením vyhodnocení úbytku nástrah, se sběrem nespotřebovaných nástrah včetně uhynulých hlodavců. Celá akce také závisí na vhodných klimatických podmínkách. Město Kopřivnice zároveň tímto vyzývá všechny vlastníky nemovitostí, správce a nájemce všech objektů na území města ke splnění povinnosti vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, k součinnosti, provedením deratizace ve svých objektech, pokud možno ve stejných termínech tak, aby celoplošná deratizace byla co nejúčinnější. Město Kopřivnice zajistí provedení deratizace především v objektech, zařízeních, podzemních sítích (zejména kanalizací) a na pozemcích ve vlastnictví města. Deratizaci pro město Kopřivnici provádí odborní pracovníci firmy DDesinDer, s. r. o., z Oder, tel. č.: 603 494 489. Tato firma je schopna provést deratizaci i pro jiné vlastníky nemovitostí, náklady na deratizaci hradí vlastník nemovitosti. Upozorňujeme občany, že v době probíhající deratizace je třeba zamezit volnému pobíhání domácích zvířat – psů a koček, bez dohledu chovatele. Předejdete tak možným komplikacím po náhodném požití nástrahy nebo uhynulého hlodavce vaším zvířetem! Informace o aktuálně zjištěném pobytu hlodavců zejména na pozemcích  města můžete nahlásit na odbor majetku města případně prostřednictvím e-mailu: marta.holubova@koprivnice.cz

 

Pozvánka do úterního filmového klubu: bosenský snímek NÁŠ KAŽDODENNÍ PŘÍBĚH zobrazuje mikrosvět rodiny, do nějž vstupují politické a hospodářské problémy země, aby její členy sjednotila nečekaná událost. Rodina Suišićova žila léta stereotypním životem a její členové se postupně stále více vzájemně odcizovali. Najednou se ale v jejich životě stane spousta věcí, díky kterým pochopí, jak moc je pro ně rodina důležitá. Režisérka a scénáristka Ines Tanović snímkem NÁŠ KAŽDODENNÍ PŘÍBĚH ve svých 51 letech debutovala v oblasti celovečerního hraného filmu. Jak sama říká, chtěla natočit film o skutečném životě, a to se ji podařilo náramně. V centru pozornosti je zde totiž rodina, náležející k městské střední třídě, na první pohled fungující a zabezpečená. Film NÁŠ KAŽDODENNÍ PŘÍBĚH byl s úspěchem uveden na řadě mezinárodních festivalů. Pokud máte v úterý večer čas, tak si určitě nenechejte ujít tento film, který Ines Tanović poskládala ze střípků příběhů, které prožila, případně se staly v jejím okolí, a kde dialogy nenapsala ona, ale sám život…

Více informací o filmu najdete zde: https://www.csfd.cz/film/65841-nas-kazdodenni-pribeh/prehled/

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice