4. 5. 2022

Probíhá rekonstrukce dětského pavilonu v novojičínské nemocnici.  Část ambulancí, dětské lůžkové oddělení, včetně dětské jednotky intenzivní péče se od 1. 4. nachází v interním pavilonu. Nové umístění pracovišť lze nalézt v mapě areálu s přiloženými změnami. Stavební práce budou trvat 4-5 měsíců. Baby box je po dobu rekonstrukce zcela mimo provoz.

 

Štramberská knihovna zve na tvořivou dílnu na téma Den matek aneb ozdob si svou mámu, 6. 5. 2022 od 15:00 -17

 

Letošní 36. ročník přehlídky netradičního divadla se odehraje v Katolickém domě v Kopřivnici a v Kulturním domě v Lichnově. Nabízí řadu představení, kromě českých umělců na ní vystoupí i špičkoví aktéři autorského divadla z Polska, Slovenska a Litvy. Od 5. – 7. května 2022.

 

Trvalý rozvoj města podpoří Kopřivnická trvalka, projekt je Aktivitou Zdravého města Kopřivnice.  cílem je osvěta veřejnosti v oblastech globální zodpovědnosti, fair trade a ochrany životního prostředí, ale také podpora péče o zdraví a občanské participace. Projekt Kopřivnická trvalka se dělí na tři vzájemně propojené oblasti. První z nich lze charakterizovat označením Globálně odpovědné město, sem patří farmářské trhy, férové snídaně, Restourant Day, kampaně Den Země a Den stromů. Druhé jsou aktivity zaměřené na zdraví obyvatel, například kampaň 10 000 kroků, Do práce na kole nebo podzimní Plavecká soutěž měst. Třetí oblast se věnuje zapojování občanů do veřejného života a plánování rozvoje města-příkladem jsou Ko-projekty. Náklady ve výši 210 500 kč jsou z 60 = hrazeny z dotace MS kraje.s

 

Plánování sociálních služeb pokračuje 9. května od půl čtvrté odpoledne na radnici veřejným jednáním pracovních skupin Senioři, Osoby se zdravotním postižením a osoby v tíživé životní situaci. Zvána je široká veřejnost a na programu bude projednání návrhu dokumentu a formulování cílů, opatření a aktivit na následující období.

 

Hasičské vozy zamířily v pondělí ráno ke krytému bazénu. Dispečink ohlásil únik nebezpečných látek z technologické místnosti krytého bazénu v Kopřivnici. K zásahu byla vyslána Jednotka HZS Moravskoslezského kraje ze stanice v Kopřivnici a jejich dobrovolní kolegové. Nejednalo se však o ostrý zásah, nýbrž o taktické cvičení obou jednotek. V objektu došlo k poškození kanystrů a úniku chlornanu sodného využívaného pro dezinfekci vody. V prostoru úniku se nacházela další osoba, která byla v bezvědomí. Proto byl vstup 4 hasičů do nebezpečné zóny proveden v protichemických oblecích, jejich úkolem bylo zachránit osobu v bezvědomí a zastavit šíření úniku nebezpečné látky. V rámci tohoto cvičení byla řešena prioritně součinnost profesionálních a dobrovolných kopřivnických hasičů při těchto specifických zásazích.

 

V Kopřivnici se letos bude tvořit nový strategický plán – nejdůležitější koncepční dokument, podle kterého by se měl v následujících letech ubírat rozvoj města. Zastupitelé včera zvolili členy Komise pro strategický rozvoj, jejímž úkolem bude celý proces tvorby koordinovat, a to v návaznosti na nově formulované  vize a cíle města. Devětadvacetičlenná Komise pro strategický rozvoj je pracovní skupinou složenou z místních politiků, zástupců firem a různých institucí ve městě, předsedou je generální ředitel společnosti Tatra Trucks Pavel Lazar. Komise se poprvé sejde během května nebo června, kdy tvorbu plánu oficiálně zahájí. Následně bude zřízeno několik pracovních skupin, které se budou zaměřovat na jednotlivé oblasti života ve městě. Jednání těchto pracovních skupin budou veřejná a bude se jich moci zúčastnit každý, kdo bude mít zájem. První otevřená setkání pracovních skupin proběhnou pravděpodobně v červnu a občané o nich budou včas informováni. Nový strategický plán rozvoje města by měli zastupitelé schvalovat v posledním čtvrtletí roku 2022, tedy již v novém složení po podzimních komunálních volbách.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice