4. 9. 2019

Kopřivničané budou mít možnost seznámit se blíže s připravovanými projekty i diskutovat s představiteli města. Radnice bude ve čtvrtek 12. září od 14 hodin pořádat akci s názvem Kopr staví aneb Město je naše společné hřiště na prostranství před kulturním domem. Již od 12. hodiny budou mít lidé možnost prohlédnout si výstavu probíhajících i připravovaných projektů, a to ve stanech, které budou rozděleny do čtyř oblastí dle schváleného Strategického plánu města. První se bude věnovat dopravě, infrastruktuře a životnímu prostředí, druhý ekonomice a podnikání, třetí image města a čtvrtý sociálnímu zázemí. Pátý stan bude zaměřen pouze na připravovanou rekonstrukci centra města.

 

Originální klobouky v Novém Jičíně ocení porota. Město Nový Jičín vyhlásilo soutěž o nejoriginálnější klobouk. Prezentace vlastnoručně vyrobených modelů bude v sobotu 7. září součástí hlavního programu Slavnosti města. Tentýž den porota vyhlásí výsledky soutěže a tři ocenění si domů odnesou odměnu.

 

Pacienti s vybranými nádorovými onemocněními se mohou v Komplexním onkologickém centru Nemocnice Nový Jičín, nově léčit metodou stereotaktické radioterapie a stereotaktické radiochirurgie. Technika zkracuje celkovou dobu léčby z původních až osmi týdnů na řád dní. Vzhledem k tomu, že u onkologických onemocnění zvyšuje šanci na vyléčení rovněž včasné nasazení léčby, nabízí novojičínské centrum velmi krátké objednací termíny a pacienti tak mohou léčbu zahájit zpravidla do jednoho týdne.

 

Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 2,7 procenta, jde o letošní druhý nárůst nezaměstnanosti. Bez práce bylo k 31.7. 2019-205.120 lidí. Přibylo i volných pracovních míst, je jich 346.563. Na jedno volné pracovní místo připadá v průměru 0,5 žádosti. V celém Moravskoslezském kraji bylo koncem července bez práce 36 144 evidovaných uchazečů, zaměstnavatelé přitom prostřednictvím úřadů práce nabízeli 18 163 volných míst. podíl nezaměstnaných stagnuje na čísle 4,2 procenta. Na konci března bylo na Novojičínsku bez práce 2889 lidí, míra nezaměstnanosti se zvedla na 2,75 %. V nabídce bylo 2772 pracovních pozic. Na jedno pracovní místo připadá 1,04 žádostí. V Kopřivnici se v březnu nově registrovalo 168 uchazečů o práci, celkem jich je 879, podíl nezam. osob překročil 3 %. V nabídce je 932 volných míst.

 

Muzeum Novojičínska a město Příbor zvou na zájemce do muzejní školy (nejen) pro seniory od 23. září do 2. prosince 2019. Každý týden budou připraveny přednášky zaměřené na témata z oborů historie, archeologie, národopisu, biologie a ochrany kulturního i přírodního dědictví. Odbornost jednotlivých přednášek garantují pracovníci Muzea Novojičínska. Podzimní soubor 11 přednášek bude probíhat každé pondělí   v konferenčním sále Piaristického kláštera od 9.00 hod. přihlášky přijímá příborské muzeum od pondělí 2. 9. 2019.

 

V podkrovních prostorách Muzea Fojtství se v pátek 9. srpna konala vernisáž přibližující 100 let včelařského spolku v Kopřivnici. Sešli se na ní pracovníci muzea a spolupořádající včelaři, zástupci místní radnice a českého svazu včelařů z Nového Jičína a další hosté. Historického úvodu se ujal kurátor muzea Ondřej Šalek. Připomněl, že k založení spolku došlo 9. ledna 1919 na ustavující schůzi, která se konala v hostinci u Hessigů, v současné době známém jako restaurace pod kaštany. Poté krátce přiblížil činnost i aktivity našich včelařů předseda místní organizace Oldřich Němec a poděkování za realizaci akcí a popularizaci práce se včelstvy přidala místostarostka Dagmar Rysová. Výstava se snaží nabídnout ucelený pohled na práci a život včelarů, proto jsou k vidění předměty, které včelaři používali, věci, korespondence či dobové plakáty. Některé předměty vyvolávaly zvědavost a tak měli hosté možnost se ptát odborníků, k čemu sloužily a jak se s nimi pracovalo. V rámci vernisáže měli návštěvníci možnost zhlédnout ukázku z dokumentu o místních včelařích. Nový snímek připravil Miroslav Hofman a celý film bude mít premiéru na festivalu medu a písničky, který proběhne ve dnech 5. až 7. září v areálu Muzea Fojtství a v části hřiště ZŠ Alšovy. Festivalem vyvrcholí vzpomínkové akce ke stému výročí a také ukončí výstavu.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice