5. 12. 2012

 

Městské kulturní středisko – Výstavní síň Albína Poláška a Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm zvou na předvánoční výstavu PANENKY V HÁČKOVANÝCH ŠATECH, 4. 12. – 21. 12. 2012 autorek Simony Mecerodové a Kateřiny Citové.

 

 

SmVaK Ostrava, a.s. oznamuje, že ve středu 5.prosince od 8:00 – 14:00 h dojde k přerušení dodávky pitné vody na ulici I. Šustaly a Alšově a ve čtvrtek 6. prosince od 8:00 – 14:00 h nepoteče pitná voda v obci Lubina, a to v místě vyvěšení letáků s oznámením.

 

 

Projekt „Kopřivnický rok aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce 2012“: ve čtvrtek 29. 11. 2012 na Seniorském odpoledni v kulturním domě byli vyhlášeni a oceněni senioři, s nejvyšší účastí na připravených akcích. Nejaktivnějším účastníkem na akcích projektu KRAS – s účastí na 9 akcích projektu se stal ing. Zdeněk Klečka. Seznam všech oceněných a vylosovaných účastníků je k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Kopřivnici – v kanceláři č. 245 u p. Mikulenkové. Zde jsou také připraveny k převzetí ceny, které nebyly předány na čtvrtečním setkání.

 

 

Mikulášská jízda začne ve středu 5. Prosince v 16 hodin před kulturním domem. Kromě Mikuláše a jeho andělského i ďábelského doprovodu se mohou příchozí děti těšit na adventní písničky v podání vokální skupiny STK, tanec s pekelnickým pejskem, ohňovou show, žonglování či ďábelské tance a pekelné dovádění čertic ze souborů Amirah a Farridah. V 19 hodin, po skončení programu pro děti, jsou všichni odrostlejší smrtelníci zváni do kulturního domu na afterparty „Čertovské boogie“, kde vystoupí kapely Time Walk, The Challenge, DJ Kurec a DJ  Zamy.

 

 

Ve čtvrtek 6. prosince v 17 hodin se Mikuláš, čert a anděl zúčastní slavnostního zahájení výstavy v Lašském muzeu „Vánoční ozdoby – baňky historické a moderní“. Součástí vernisáže bude vystoupení dětského pěveckého sboru či praktické ukázky výroby slaměných ozdob a zdobení baněk, které si budou moci návštěvníci sami vyzkoušet.  Prodejní výstava vánočních dekorací potrvá až do 13. ledna 2013.

 

 

Město Kopřivnice pořádá v centru města na pěší zóně Mikulášský  jarmark  –  ve středu a čtvrtek

5. 12. – 6. 12. 2012 a Vánoční  jarmark  –  ve středu a čtvrtek 19. 12. – 20. 12. 2012. Jsou zváni 

rukodělní výrobci a prodejci vánočního zboží.

 

 

Kopřivnice získala dvě ocenění.V listopadu 2012 se kopřivnické radnici podařilo získat dvě významná ocenění. Tím prvním je uznání týdeníku Ekonom za spokojenost místních podnikatelů, druhým je opětovné zařazení Kopřivnice mezi nejúspěšnější Zdravá města ČR.

Uznání za spokojenost podnikatelů s rozvojem služeb a dodavatelů ve městě bylo Kopřivnici uděleno v rámci srovnávacího průzkumu Město pro byznys. Cílem této iniciativy týdeníku Ekonom je nalézt mezi více než dvěma sty českých obcí s rozšířenou působností takové, které nabízejí nejlepší podmínky pro podnikání. V rámci Moravskoslezského kraje skončila Kopřivnice desátá, čímž si oproti loňskému ročníku o pět příček polepšila. Srovnávána je jednak kvalita podnikatelského prostředí, jednak přístup veřejné správy. Na většinu kritérií v první kategorii nemá radnice téměř žádný vliv, avšak na druhé skupině ukazatelů zapracovat může – a právě v nich se Kopřivnici celkem daří. Kladně je hodnocen například rozsah úředních hodin radnice, přehlednost městských webových stránek nebo činnost informačního centra, které získalo dokonce první příčku v kraji.

Dalším úspěchem je opětovné zařazení Kopřivnice do prestižní kategorie B místních Agend 21. Místní agenda 21 je metodou hodnocení kvality veřejné správy, která posuzuje především to, jakým způsobem obec realizuje svůj rozvoj – zda je plánován za aktivní účasti veřejnosti, respektuje principy udržitelnosti a strategického řízení a směřuje ke zvyšování kvality života občanů. Kategorie B je zatím stále nejvyšší kategorií, kterou lze v České republice získat, a v letošním roce ji spolu s Kopřivnicí obhájilo jen dalších pět obcí a jeden mikroregion. „Ačkoliv Kopřivnice obhajovala již pošesté, není zařazení do kategorie B žádnou samozřejmostí. Každý rok musíme předkládat nové a aktuální důkazy o naplňování všech stanovených kritérií, a proto se nikdy nejedná o pouhé rutinní opakování. Pouze některým městům se daří obhájit tuto kategorii opakovaně a je nám velkou ctí, že právě Kopřivnice je jedním z nich,“ zhodnotila výsledek kopřivnická koordinátorka Projektu Zdravé město a místní agenda 21 Ivana Rašková.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice