6. 1. 2014

 

SmVaK Ostrava, a.s. oznamuje, že 7. ledna od 8:30 – 13:00 hodin bude přerušena dodávka pitné vody na Pinkavce dle vyvěšení letáků.

 

 

KOMTERM, a.s. oznamuje, že z důvodu poruchy na horkovodním potrubí bude v úterý 7. ledna od 1 hod. přerušena dodávka tepla na ulici České, Družební, Kadláčkově, Francouzské, Čs. armády. V době odstávky proběhne výměna potrubí na ul. Kadláčkově. Obnovení dodávky tepla proběhne ve večerních hodinách.

 

 

Pozvánka

Charitativní zápas: HC OLYMP PRAHA (tým celebrit a přátel Martina DEJDARA) x HC Predators Kopřivnice, v sobotu 11. ledna 2014, zimní stadion Kopřivnice. Celý výtěžek ze vstupného bude věnován Nikolce Bártlové (Rybí) která nemá ani 3 roky a prošla si již 12 velkými operacemi. Je ji diagnostikována dětská mozková obrna a potřebuje získat peníze na lázně, které jí umožní dělat důležité životní kroky, které jsou pro nás běžnou součástí života. Dále na této akci bude možno přispět na “ tzv. dobrý skutek radia Impuls “ (peníze vybrané ze všech akcí spojených s Olympem Praha, budou věnovány na jeden vybraný životní příběh).

 

 

SmVaK Ostrava, a.s. oznamuje, že 6. ledna od 8:00 – 14:00 hodin bude přerušena dodávka pitné vody na ulici Husova, Palackého a Tyršova.

 

 

Město Kopřivnice hledá partnera, který by měl zájem o komerční využití vily v parku Edvarda Beneše. V listopadu schválila rada města záměr pronajmout nebytové prostory v suterénu a prvním podlaží této novorenesanční stavby č. p. 243, většině Kopřivničanů známé jako „Závodní klub“. Na minulém zasedání

zastupitelstva proto byla vytvořena pracovní skupina, která projednala možnosti budoucího využití budovy a stanovila jeho základní parametry. Objekt potřebuje nové rozvody, hydroizolaci, okna a dveře, sociální zařízení

i další úpravy. Přestože v záměru nejsou stanoveny žádné svazující podmínky budoucího využití, město bude preferovat zájemce, kteří budou alespoň částečně respektovat architektonickou studii z roku 2009 navrhující zřídit v suterénu restauraci a v prvním podlaží víceúčelový prostor vhodný jako obřadní síň či místo pro reprezentativní akce. Zájemci o spolupráci si budou moci nabízené prostory prohlédnout ve středu 4. prosince 2013 mezi 14. a 15. hodinou a své písemné žádosti o pronájem mohou zasílat až do 15. ledna 2014.

Bližší informace na www.koprivnice.cz, pod záložkou Radnice, v sekci Prodej a pronájem.

 

 

V posledních letech bylo v Kopřivnici a okolí vybudováno několik kilometrů nových cyklostezek a cyklotras. Územím města prochází přibližně 26 km cyklotras, 14 km kondičních cyklookruhů a 9 km cyklostezek či cyklopruhů. V roce 2013 byla otevřena cyklostezka „Kopřivnička“ a další úsek cyklopropojení „Z Poodří do Beskyd“ mezi Lubinou a Vlčovicemi. V plánu je výstavba stezky pro pěší a cyklisty, kterou se dokončí propojení centra města, průmyslového parku i všech místních částí. 1,5 km dlouhá a 3 m široká asfaltová stezka naváže na stávající cyklostezku na ulici Panské a povede podél komunikace kolem výrobních hal firem Dura a Erich Jaeger až k silnici I/58, kterou překříží a o kousek dále naváže na cyklostezku „Z Poodří do Beskyd“. Pokud se městu podaří dohodnout s Tatrou, která je vlastníkem příjezdové komunikace podél průmyslového parku, dojde zároveň k úpravě křižovatky ulic Panské a Ke křížku, která by se měla změnit v rondel. Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti lidí dojíždějících za prací do průmyslového parku, ale samozřejmě také celkové zlepšení podmínek pro cyklodopravu a sportovní vyžití Kopřivničanů. Předpokládané projektové náklady přesahují 9 milionů korun, přičemž 85 procent uznatelných nákladů pokryje dotace Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a zbytek zaplatí Kopřivnice ze svého rozpočtu. Stavební práce budou zahájeny na jaře a zprovoznění nové stezky by se měli cyklisté dočkat na podzim příštího roku.

 

 

Dalším impulsem pro rozvoj místní cyklodopravy, cykloturistiky a souvisejících témat by měl být vstup Kopřivnice do Asociace měst pro cyklisty, který schválili zastupitelé na svém posledním letošním zasedání. Asociace je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, která se podílí na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících cyklistické dopravy. Mezi přínosy členství by měla být možnost výměny zkušeností s jinými městy, lepší pozice zúčastněných obcí při prosazování společných zájmů nebo také právo užívat označení „město přátelské cyklistům“.

 

 

Do 14. ledna 2014 bude probíhat na území Kopřivnice Tříkrálová sbírka. Koledníci se budou prokazovat platnou průkazkou. Peněžité dary budou použity k podpoře zdravotních a sociálních projektů.

 

 

Fitball – od 6. 1. 2014, Zimní stadión Kopřivnice, zrcadlový sál. Cvičení s fitbally je velmi přínosné vzhledem k tomu, že jde o balanční pomůcku. Člověk při cvičení zapojuje mimo jiné svaly „core“ jádra trup (vnitřní svaly – hluboký stabilizační systém), což má velmi pozitivní vliv na držení těla, funkci vnitřních orgánů, bolesti zad atd. Nedochází k přetěžování kloubních struktur, jako při jiných aerobních aktivitách. Cvičení je proto vhodné pro všechny věkové kategorie.

 

 

Z důvodu časové změny v programu ledové plochy se posouvá začátek bruslení veřejnosti v sobotu 11. 1. 2014  na 13.15 hod.

 

  

Podstatou všeho je kruh. 16. 1. 2014  – Městská knihovna Kopřivnice. Přednášející pan Jiří Kubják  popíše podstatu cyklu čísel, tarotových karet, znamení zvěrokruhu a smysluplné využití osobního horoskopu. 18:00

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice