6. 3. 2017

 

Programy televizní skupiny Markíza – Markíza, DOMa a Dajto se v nabídkách operátorů v celé ČR již od 1. 3. 2017 nevyskytují. Místo těchto programů mohou operátoři poskytovat mezinárodní verzi Markízy, která se jmenuje Markíza International a má umožnit v Česku legální příjem slovenské komerční televize. Programové schéma této stanice vychází z národní verze programu Markíza. Akviziční tituly (seriály, filmy) jsou na této verzi nahrazeny reprízami pořadů vlastní tvorby. V nabídce KTK je Markiza Int. zařazena cca půl roku. Ve stejný den – 1. 3. 2017 bylo ukončeno vysílání programů české komerční skupiny Nova na Slovensku. Pokud některý operátor i přes upozornění vysílatelů poskytuje jiné programy těchto komerčních skupin na území druhého státu, vystavuje se soudnímu sporu.

 

Ve čtvrtek 9. 3. se slaví Den ledvin – při této příležitosti připravuje kopřivnická dialýza den otevřených dveří s možností vyšetření ledvin – součástí je vyšetření krve a moči. Jak uvádí vedoucí lékař kopřivnické dialýzy – pouze u poloviny pacientů, kteří musí docházet na dialyzační středisko, došlo k selhání ledvin kvůli dlouhotrvajícím zdravotním problémům – druhá polovina lidí přišla takzvaně z ulice, kvůli tomu, že podcenili příznaky a nevěnovali pozornost prevenci. Nemocné ledviny totiž nebolí. Na preventivní vyšetření by měli zájemci přijít na lačno, se vzorkem moči a připraveni s lékaři probrat základní rizikové faktory. Samotné vyšetření zabere max. 10 minut. Na výsledky si mohou lidé počkat na místě nebo se informovat později telefonicky.

 

Krátký pietní akt u příležitosti 167. výročí narození TGM se koná u jeho sochy 7. března od 17 hodin.

 

Moravskoslezští hasiči připravili pro širokou veřejnost vědomostní soutěž o detektorech. Na speciálním webu do pátku 31. března 2017 mohou zájemci odpovědět na celkem deset otázek v hasičské vědomostní soutěži s názvem „Detektory v domácnostech“. Internetová soutěž je zaměřena na znalosti o chování nebezpečných plynů v domácnosti. Na začátku dubna 2017 bude soutěž vyhodnocena a ze správných odpovědí bude vylosováno celkem 10 výherců, kteří získají detektory hořlavých plynů, hlásič požáru a detektor oxidu uhelnatého.

www.detektory.cahd.cz

 

Radní doporučili zastupitelům schválit Generel cyklistické dopravy města Kopřivnice.

 

Konečná cena za teplo, dodávané do kopřivnických domácností, se oproti předchozímu roku snížila o 21 Kč za gigajoule.

 

Naše městská knihovna pořádá ve středu 8. března charitní akci háčkování a pletení pro miminka v inkubátorech v Ostravě. Předpokládá se základní znalost háčkování nebo pletení.

 

Další změnu ve vedení ohlásila společnost Tatra Trucks, a.s. Od 20. února zastává pozici ředitele obchodu a marketingu s odpovědností za strategii a procesní řízení prodeje, marketingu a poprodejních služeb dosavadní ředitel nákupu Martin Šustek, který se stal zároveň novým členem představenstva. Automobilka dále plánuje posilovat své obchodní kapacity, a to jako po personální stránce, tak po stránce zlepšení interních procesů a prohloubení komunikace mezi obchodem, marketingem, konstrukcí a výrobou.

 

Od 1. dubna končí doplňkový prodej jízdenek u řidičů ve vozidlech ostravského dopravního podniku.

 

Členové kopřivnického dětského zastupitelstva připravili pro žáky 8 a 9. tříd novou interaktivní soutěž nazvanou Nejchytřejší kopřivničák. V kinosále kulturního domu se z šestice finalistů nejvíce dařilo Doubravce Horákové ze ZŠ sv. Zdislavy.

 

Vernisáž prací studentů soukromé umělecké školy AVE ART v Ostravě s názvem “Výlet do RENESANCE”, proběhne v Muzeu Fojtství ve čtvrtek 16. března od 17 hodin.

 

Město Kopřivnice v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 vyhlašuje nový dotační program. Ten je určený všem organizacím, institucím a občanským iniciativám, či fyzickým osobám, které svými aktivitami chtějí přispět k rozvoji města v souladu s principy udržitelného rozvoje. Budou podpořeny nekomerční projekty přispívající ke vzniku či rozvoji veřejně prospěšných aktivit, aktivity z oblasti environmentální výchovy a osvěty, akce pořádané v rámci mezinárodních kampaní jako Den Země, Den bez tabáku, Evropský týden mobility nebo aktivity podporující globální odpovědnost, tedy například propagace Fair Trade. Žádosti o poskytnutí podpory je možné podávat v období od 1. dubna do 30. října letošního roku nebo do vyčerpání finančních prostředků. Podpořené projekty by měly přinášet prospěch obyvatelům Kopřivnice a místních částí. Bližší informace o dotačním programu mohou zájemci získat na webových stránkách města Kopřivnice, Zdravého města nebo u koordinátorky projektu Barbory Mužíkové na e-mailu: barbora.muzikova@koprivnice.cz nebo telefonním čísle: 556 879 671.

 

Již 10 let umožňuje zákon v České republice vykázat z obydlí osobu podezřelou z domácího násilí. V současnosti jsou k dispozici v Ostravě celkem čtyři speciální poradenská místa pro oběti, mohou komunikovat se specialisty v příjemnějším prostředí, než jsou strohé policejní služebny. Vloni bylo v Moravskoslezském kraji vykázáno ze společné domácnosti 122 osob, na Novojičínsku bylo evidováno 12 případů.

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice