6. 3. 2024

ZŠ sv. Zdislavy pořádá v pátek 8. 3. Běh pro Zdravotního klauna – v novém centru Kopřivnice od 10 do 12 hodin. Výtěžek bude věnován dobročinné organizaci Zdravotní klaun.

 

Představení v rámci Divadelního předplatného 2023/2024: SLOVÁCKO SA NESÚDÍ bylo přeloženo na 8.3.2024 v 19 hodin, velký sál KDK.

 

KONCERT EVAMORE & VZDUCH se koná v pátek 8. 3. 2024 ve Vile Machů od 19:00 hodin.

 

Ve štramberském KD začíná v pátek 8. 3. vyhlášená Štramberská divadelní přehlídka amatérských divadelních souborů. 26. ročník odstartuje soubor DS Berani Těškovice s komedií BEZ BAB! aneb Kutloch.

 

Kopřivnice si připomene narození TGM. 7. března uplyne 174 let od narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Při této příležitosti zveme všechny příznivce Masarykových myšlenek na tradiční vzpomínkové setkání, které se uskuteční v předvečer výročí – ve středu 6. března v 17 hodin u pomníku TGM. O slavnostní atmosféru se postará pěvecký sbor Cantus Venuste. Setkání se koná každoročně, protože Masaryk byl opravdu mimořádnou osobností, která má s naším městem mnoho společného. Dvakrát byl za Kopřivnici a další města IV. volebního obvodu moravských měst zvolen poslancem Říšské rady, je čestným občanem Kopřivnice a stále zde má hodně příznivců, z nichž mnozí jsou aktivními členy Masarykova demokratického hnutí. Květiny k pomníku TGM položí vedení města Kopřivnice a představitelé místního klubu Masarykova demokratického hnutí. Zástupce hnutí Lubomír Sazovský přednese proslov. Přijďte také Vy uctít odkaz významného státníka, politika, filozofa, sociologa a pedagoga, jenž se zasadil o svobodu českého a slovenského národa po první světové válce.

 

Zveme všechny děti na soutěž Sedmikvítek v oborech výtvarná a rukodělná činnost-krajské kolo. Soutěž je otevřená pro jednotlivce i kolektivy. Jednotné téma tohoto ročníku: Paměť-Jak to bylo dřív. Termín konání: 20. 3. 2024 od 15:00 hodin. Do té doby můžete nosit výtvarku a ostatní práce do tohoto termínu vedoucím oddílů, tak na adresu klubovny. po tel domluvě nebo napsání emailu. Místo konání soutěže: klubovna Pionýra-Kopřivnice, Sokolovská 393, pořádá Pionýr, z. s., Pionýrská skupina Kopřivnice, kontaktní adresa: Klimecká Božena, Francouzská 1194, tel.606 445 245.Práce označte na viditelném místě jmenovkou velikosti 4×4 cm, u výkresů na přední straně – pravý dolní roh, u plastických prací a keramiky připevnit jmenovku s popisem tak, aby byla viditelná. Soutěží se v těchto oborech:

  • výtvarné práce různých technik dle vlastních nápadů a návrhů (dvourozměrné)
  • keramika
  • trojrozměrné výtvarné práce – šperky, doplňky oděvů, sochy apod.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice