6. 7. 2020

Pojď se bavit – Famfrpál na kolečkách. Pro náctileté! Pro TEBE! Famfrpál na kolečkách je upravená verze klasické hry z Harryho Pottera. Vezmi inline brusle a přilbu, nebo přijď jen tak pobýt…v úterý 7. 7. 2020, Čas: 10:00 – 12:30 Místo: Zimní stadion Kopřivnice

 

Dobrovolníci stojící za facebookovou skupinou Občané Kopřivnice připravili 27. června druhou úklidovou akci, ve které se zaměřili na horní tok Kopřivničky v lokalitě Červeného kamene. Devět nadšenců se nakonec soustředilo na okolí pramenů naší říčky a mile je překvapilo, že odpadků nebylo tolik, kolik očekávali. Co bohužel překvapilo nemile, byla černá skládka poblíž městské ubytovny, kterou následně nahlásili na odbor životního prostředí. Celkově bylo v průběhu cca 4 hodin naplněno 6 pytlů odpadků a poté organizátoři instalovali na přítoku Kopřivničky dřevěný vodní mlýnek. Tím se snaží obnovit místní tradici.

 

V úterý 30. června byla pokřtěna nová lavička u rozhledny Bílá Hora, kterou o týden dříve na místě instalovali členové klubu Rotary Frýdek-Místek a Kopřivnice. Rotariáni věnovali novou lavičku účastníkům projektu Na bílou horu a setkání pojali jako příležitost ke společnému poznání. Nechyběl i 14 letý Chosé, který v daný den dosáhl 200 zaznamenaných výstupů na rozhlednu. Členové místního klubu zároveň zahájili výzvu pro letní měsíce, do které věnovali ceny. Druhá lavička, která byla pořízena, byla umístěna v rámci sdruženého projektu na Svinec.

 

Do konce letošního roku by měla proběhnout regenerace parku mezi ulicemi Sadová a Pionýrská, radnice již vybrala realizátora této akce. V současné době již probíhají některé práce v uvedené lokalitě a měly by je dále doplnit rekonstrukce a doplnění mobiliáře, obnova zeleně tedy výsadby nových stromů a keřů. V plánuj je také vybudování hřiště na petangue.

 

 Kopřivnice nově disponuje Koncepcí rozvoje bydlení. Bezmála stostránkový strategický dokument na období dalších šesti let schválili minulý týden zastupitelé. Do přípravy byly zapojeny nejen příslušné odbory radnice, ale intenzivně i samotní zastupitelé napříč politickým spektrem. Cílem bylo dosáhnout maximálního konsensu, případná realizace navrhovaných opatření bude totiž mít nezanedbatelný dopad do rozpočtu města. „Pokud zavedeme připravovaný systém podpory individuálního bydlení, odhadujeme, že by město na přímé finanční podpoře stavebníků vyplatilo zhruba 4 miliony korun ročně a zhruba stejnou částku by pak město mohlo vynakládat i na výkupy vybudované technické infrastruktury, jako jsou inženýrské sítě, chodníky a komunikace, které by následně spravovalo,“ uvedla místostarosta Dagmar Rysová odpovědná za bytovou problematiku v Kopřivnici. Detaily pravidel podpory individuální bytové výstavby budou dle zadání zastupitelů v součinnosti s nimi připraveny do listopadu tak, aby se novinka mohla odrazit v rozpočtu města na příští rok.

Koncepce rozvoje bydlení v Kopřivnici se ale nezaměřuje pouze podporu výstavbu rodinných domů soukromými investory, ale má za cíl podpořit i bydlení v bytových domech. Dokument počítá s rozšířením a rozvojem bytového fondu ve vlastnictví města. Zabývá se například možností přestavby části budovy dnes nevyužité základní školy v centru města na byty a navrhuje podporu developerských projektů. Důraz je kladen i na zkvalitňování a zatraktivňování sídlišť včetně řešení parkování a občanské vybavenosti s cílem obyvatelům města nabídnout co největší komfort. Podle místostarostky Dagmar Rysové město bohužel nedisponuje mnoha budovami, které by mohlo proměnit v bytové domy. Výstavba nových objektů na zelené louce v režii města bez významnější možnosti zapojení externích zdrojů je pak podle ní nerealistická. „Možnosti města jsou poměrně omezené. Máme k dispozici základní studii na přebudování přístavby někdejší ZŠ Náměstí na byty, je zde i idea realizace nástaveb na některých stávajících bytových domech města či využití objektu v areálu Kachlovky. Ve větším míře se chceme zaměřit na postupnou rekonstrukci bytů v majetku města,“ doplnila místostarostka Rysová s tím, že konkrétní kroky realizace opatření z Koncepce rozvoje bydlení bude obsahovat akční plán, který město bude aktualizovat vždy v dvouletých cyklech.

Spíš než jít cestou vlastní výstavby chce město podpořit aktivity developerů na svém území. První vlaštovkou by mohlo být zastavění lokality Dolních roliček mezi samotnou Kopřivnicí a její místní částí Lubina, kde by podle zastavovací studie mohlo vyrůst až 9 bytových domů, 30 rodinných domků, mateřská škola, kavárna a podobně. Město v této věci již jedná s vážným zájemcem a minulý čtvrtek spolu s koncepcí bydlení zastupitelé schválili zveřejnění záměru prodeje lokality o výměře bezmála 6,7 hektaru.

Kompletní znění Koncepce rozvoje bydlení města Kopřivnice je k dispozici zde.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice