8. 7. 2020

Sociální poradna v centru Pětka, v knihovně na ulici Francouzské informuje o provozní době. Otevřeno bude v pondělky 13. 7. a 27. 7. od 15:30 do 16:30 a v úterky 7. 7. a 21. 7. od 9:00 do 10:00 hod. Potřebujete poradit a z jakéhokoliv důvodu nechcete jít na městský úřad? Využijte možnosti bezplatného poradenství v prostorách knihovny Sociální pracovnice Vám pomohou.

 

Turnaj v dodgeballu v centru města 9. 7. 2020. Dodgeball se bude hrát na dvou hřištích. Pro doplnění programu budou připraveny doprovodné aktivity: sestřelování kuželů, střelba na terče, střelba na přesnost, turnaj jeden na jednoho, hod na rychlost a další. Hraje se o ceny!

 

Kulturní dům Kopřivnice v sobotu 1. 8. 2020 spustí předprodej DIVADELNÍHO PŘEDPLATNÉHO 2020/2021. Stávající abonenti mají možnost si předplatné pořídit o měsíc dříve, tj. od středy 1. 7. 2020. Předplatné je možno si zakoupit v Informačním centru Kopřivnice, které nově naleznete v 1. patře kulturního domu v prostorách Baru 603. Vstup do Kulturního domu Kopřivnice je dočasně umožněn pouze ze strany Technického muzea.

 

Ve čtvrtek 25. června proběhlo slavnostní představení modernizované učebny fyziky na základní škole Emila Zátopka. Modernizace spočívala, jak v drobných stavebních úpravách, tak ve výměně mobiliáře, nové elektroinstalace, či podlahové krytiny. Kapacita učebny je 30 pracovních míst a 1 místo pro pedagogického pracovníka.  V učebně byla dále instalována interaktivní tabule s dataprojektorem a při výuce budou žáci využívat 11 tabletů a měřící systém neulog, který zástupci firmy představili hostům. Jednotlivé kusy jednotek zaznamenávají určené experimenty a znázorňují vybrané hodnoty na tabuli. Měřící systémy mohou být využity i v jiných předmětech a dají se doplňovat dalšími čidly, kdy každé měří jiné veličiny. Vedení školy očekává, že díky novým moderním vyučovacím pomůckám bude fyzika žáky více bavit a umožní vést výuku daného předmětu více experimentální formou. Díky nedávným omezením byla modernizace učebny dokončena dříve, přesto první praktické pokusy budou moci školáci provádět až v novém školním roce. Realizaci projektu ve výši téměř 3 miliony korun schválilo zastupitelstvo města v polovině prosince roku 2018 a 90 % nákladů je hrazeno dotací z Integrované teritoriální investice ostravské aglomerace, zhruba 280 tisíc korun činí spoluúčast Města Kopřivnice.

 

Kopřivnice řeší problém s přerostlou trávou. Oprávněně si stěžují především rodiče dětí hrajících si na hřištích. Na jaře radnice z důvodu sucha posunula první seč travnatých ploch v Kopřivnici o tři týdny. Důvodem byla obava, aby nedošlo k poškozování růstových vrcholů trav a následné tvorbě ‘holých’ míst. Než pracovníci společnosti Slumeko posekali trávu po městě, začalo intenzivně pršet. Deštivé období trvalo poměrně dlouhou dobu a tráva začala intenzivně růst a v některých místech je hodně vysoká. „Současná situace ohledně vysoké trávy ve městě nás velmi mrzí. Začínají prázdniny a herní prvky na dětských hřištích se nám ztrácejí v zarostlé trávě. Letošní počasí jde od extrému do extrému. Posečení všech ploch po celé Kopřivnici trvá Slumeku šest týdnů. Nyní probíhá druhá seč, která byla často přerušovaná vydatnými srážkami, což podporuje růst už tak přerostlé trávy. To způsobuje problémy sekačkám. Navíc z důvodu velkého množství vody v půdě si mravenci začali stavět mraveniště, což zahlcuje sekačky. To vše prodlužuje dobu sečení. V současné době Slumeko dělá, co může.“ okomentoval situaci místostarosta Stanislav Šimíček, garant životního prostředí.

Odbor životního prostředí ve spolupráci se Slumekem situaci řeší zvýšením sečí právě okolo dětských hřišť. Nyní se na všech sídlištích v Kopřivnici seká tráva třikrát, v centru a parcích pětkrát, okrajové části a květnaté louky dvakrát ročně. V místních částech Lubina, Vlčovice a Mniší jsou to pak převážně 3 seče ročně, vždy se sběrem pokosené trávy. „Věřím, že se nám do budoucna podaří lépe reagovat na velmi prudké výkyvy počasí, kdy např. po suchu přijde delší deštivé období a tráva začne překotně růst. Zatím věříme ve vstřícnost a pochopení spoluobčanů,“ dodal místostarosta Šimíček.

 

V sobotu 27. června byla v Lašském muzeu za velkého zájmu otevřena výstava dvojice brněnských výtvarníků Vladimíra Rimbaly a Miloslava Muškáta. Expozice je součástí volného cyklu výstav zaměřených na následovníky díla kopřivnického rodáka Zdeňka Buriana. Proto návštěvníkům ve svém úvodu kurátor muzea Pavel Dvořák představil originální sádrový model pro odlitek pamětní desky, který byl nedávno objeven a zařazen do sbírky muzea. Oba autoři výstavy nazvané život v přírodě kdysi a nyní se hlásí k Burianovu dílu, jsou jím ovlivněni a představují především přírodovědecké a paleontologické rekonstrukce a ilustrace knih. Oba malíři dnes patří ve svém oboru k respektovaným autorům a k vyhledávaným českým ilustrátorům knih s nejen přírodovědnou, ale i dobrodružnou tematikou. Na současné výstavě si oba umělci pole působnosti rozdělili, Miloslav Muškát vystavuje zástupce současné fauny a Vladimír Rimbala pak faunu prehistorickou. Výstavu mohou zájemci navštívit do 30. srpna.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice