6. 9. 2011

 

Vernisáž výstavy Hanzelka a Zikmund & Ave Art, která se bude konat ve čtvrtek 8. září 2011 od 17 hodin v Muzeu Fojtství.

 

Pochod Šlápoty za historií a krásami Kopřivnice  se uskuteční v sobotu 10. září 2011.

 

Druhé kolo plánování sociálních služeb ve městě Kopřivnici je v plném proudu. V pondělí 12. září 2011 od 16 hodin se bude v konferenční místnosti v 10. patře kopřivnické radnice konat další jednání, na které jsou zváni všichni zájemci z řad odborné i laické veřejnosti. Na pondělním setkání bude účastníkům přiblíženo druhé plánovací období, které se od předchozího liší především zapojením obcí ve spádovém území. Dále budou aktualizovány potřebné dokumenty, kompetence a odpovědnosti tak, aby se mohlo co nejdříve začít pracovat na vzniku 2. Střednědobého plánu sociálních služeb na léta 2013-2016. Tento dokument navrhne řešení udržitelnosti a rozvoje současného stavu sociálních služeb ve městě i okolí, aby vznikl efektivní, kvalitní a dostupný systém odpovídající reálným potřebám. Zároveň je jednou z podmínek pro získání některých dotací.

Mezi nejviditelnější výstupy dosavadního plánování sociálních služeb patří zřízení dotačního programu na podporu sociálních služeb, vznik občanské poradny, nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší, městské ubytovny či nových prostor pro trávení volného času seniorů. Pro zajištění informovanosti v této oblasti se také každoročně koná tzv. Den sociálních služeb. „První plán jsme vytvářeli společně s poskytovateli i uživateli služeb a v tomto trendu chceme pokračovat i nyní. Pracovní skupiny jsou otevřené, takže na jejich jednání mohou přijít všichni, kdo se o tuto problematiku zajímají,“ uvedla Blanka Mikundová z odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který plánování sociálních služeb provádí. Na realizaci druhého plánovacího období získala Kopřivnice více než dvoumilionovou dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost – 85 procent pokryjí prostředky Evropského sociálního fondu, 15 procent bude financováno ze státního rozpočtu.

 

BRUSLENÍ  VEŘEJNOSTI     od  12. 9.  do   18. 9.   2011    ZIMNÍ  STADION  KOPŘIVNICE                   

Pondělí                12.9       BRUSLENÍ  ŠKOL + VEŘEJNOSTI 8,45 – 13,00  hod.

Úterý    13.9       BRUSLENÍ  ŠKOL + VEŘEJNOSTI 8,45 – 13,00  hod.

Středa  14.9       BRUSLENÍ  ŠKOL + VEŘEJNOSTI 8,45 – 13,00  hod.

Čtvrtek 15.9       BRUSLENÍ  ŠKOL + VEŘEJNOSTI 8,45 – 13,00  hod.

Pátek    16.9       BRUSLENÍ  ŠKOL + VEŘEJNOSTI 8,45 – 12,00  hod.

Sobota 17.9       BRUSLENÍ  VEŘEJNOSTI                14,45 – 16,00  hod.

Neděle 18.9       BRUSLENÍ  VEŘEJNOSTI

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice