7. 9. 2011

 

Školní rok minulý týden zahájilo 259 kopřivnických prvňáčků, které při vstupu do nové životní etapy přivítala nejen paní učitelka, ale také zástupci města. Avšak ne všichni žáci zasedli do klasických tříd – v Mniší bude díky rozsáhlé rekonstrukci školy probíhat výuka v místním kulturním domě.

 

Cílem vnitřních i vnějších úprav ZŠ Mniší je především navýšení kapacity: „Škola měla pouze dvě třídy pro žáky 1. – 4. třídy. Kvůli nedostatku místa pobíhala výuka i ve školní jídelně, chyběly zde šatny, prostor pro družinu a také učitelský kabinet byl nevyhovující,“ uvedl Ludvík Michalec z odboru rozvoje města. Projekt tak počítá s vybudováním nových šaten a rozšířením prostor školy o další třídu, učebnu PC a výtvarnou učebnu, která bude sloužit také jako družina. Škola by tak měla být schopná uspokojit poptávku všech zájemců ve spádovém území a poskytnout vhodné podmínky pro výuku i mimoškolní aktivity. Náklady stavby činí téměř 18 milionů a další téměř milion bude stát nové vnitřní vybavení. Celý projekt je spolufinancován čtrnáctimilionovou dotací z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

 

Vzhledem k rozsahu rekonstrukce se bude na školní budově pracovat téměř celý rok, a tak bylo potřeba zajistit a připravit vhodné náhradní prostory: „Výuka bude probíhat v kulturním domě v Mniší, kde však bylo nutné udělat drobné úpravy. Ve dvou místnostech došlo k rekonstrukci osvětlení, v sále jsme vyměnili okna, koupili jsme myčku a na skleněné dveře jsme instalovali bezpečnostní fólie,“ upřesnila Vladimíra Martiníková z odboru majetku města s tím, že jmenované úpravy vyšly městský rozpočet zhruba na 120 tisíc korun.

 

Kromě školy v Mniší se během letních prázdnin intenzivně stavělo také na ZŠ Lubina a ZŠ dr. Milady Horákové. V Lubině došlo rovněž k rozšíření kapacity školy, a to do přízemních prostor blízkého domu zahrádkářů. „V prvním nadzemním podlaží vznikla nová učebna, sociální zázemí pro žáky i učitele, kabinet a šatna. Druhé podlaží bude i nadále sloužit zahrádkářům. V celém objektu byla vyměněna okna, rekonstruována elektroinstalace a kvůli topení byla budova napojena na plyn. Celkové náklady se pohybují kolem 1,4 milionů korun a byly hrazeny z městského rozpočtu,“ přiblížila rozsah stavebních prací Vladimíra Martiníková.

 

Na škole dr. Milady Horákové byla vyměněna elektroinstalace a modernizovány vybrané učebny. Kromě toho se zde stále pracuje na úpravách školního sportovního hřiště, které by mělo být hotovo do konce září, a poté otevřeno veřejnosti. Na oba projekty, z nichž každý vyšel zhruba na 6 milionů korun, se radnici podařilo získat dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice