7. 3. 2018

 

V loňském roce se v Kopřivnici narodilo 240 dětí a o vítání občánků projevili rodiče zájem 171 dětí, což je o 20 dětí více než v roce 2016. Proběhlo celkem 16 obřadů, z toho 12 v Kopřivnici, 2 v Lubině a po 1 v Mniší a ve Vlčovicích.

Termíny vítání občánků v roce 2018:

  • Sobota 21.04. Kopřivnice
  • Neděle 10.06. Lubina
  • Sobota 23.06. Kopřivnice
  • Sobota 15.09. Kopřivnice
  • Neděle 21.10. Lubina, Vlčovice, Mniší
  • Sobota 24.11. Kopřivnice
    Přihlášky: Ilona Mazalová, kancelář č. 743 v 7. patře kopřivnické radnice

Tel. 556 879 436, 737 114 246, e-mail ilona.mazalova@koprivnice.cz

 

Společnost Brose CZ získala ocenění Top Employer Institutu za mimořádné podmínky, které vytváří pro své zaměstnance. Stala se tak jedinou společností se závody v Moravskoslezském a Zlínském kraji, která v České republice splnila přísné certifikační podmínky. Každoroční mezinárodní průzkum prováděný institutem Top Employer vyhodnocuje podmínky, které firmy poskytují svým zaměstnancům, podporu a rozvoj talentů a optimalizaci procesů při výběru nových zaměstnanců.

 

Slumeko zahajuje od 5. března výdej bionádob. Zájemci, kteří si podali žádost o vydání hnědé popelnice na odboru životního prostředí u paní Kubalcové budou postupně vyzýváni dopisem k jejich převzetí. V něm bude uveden doporučený termín pro vyzvednutí odpadní nádoby. Ty budou vydávány v provozní době sběrného dvora na ulici Panské na základě uzavření smlouvy o výpůjčce. Je nutné, aby se k podpisu smlouvy dostavila osoba, která žádala o zapůjčení kompostejneru a byla již vyzvána dopisem k jeho převzetí.

 

V loňském školním roce Zš F. Bayera získala první zkušenosti se zaváděním prvků Montessori pedagogiky do výuky. V novém školním roce již otevírá i přípravnou třídu s Montesori výukou. Třída je určená pro děti s rozhodnutím o odkladu školní docházky, které mají např. sníženou koncentraci pozornosti, grafomotorické obtíže, logopedickou nezralost, sociální nebo jazykové znevýhodnění, či zdravotní oslabení. Docházka je bezplatná. Více se dozvíte na Dni otevřených dveří: 13. března od 8 do 16 hodin. Zápis do této třídy byl zahájen 1. února a potrvá do naplnění kapacity třídy.  

 

Město Kopřivnice aktuálně nabízí nájem dvou bytů 1+2 za podmínky přistoupení k dluhu a to na ulici Obránců Míru. Byt na č. p. 707 je určen zájemcům z široké veřejnosti a druhý stávajícím nájemcům a to páru mající v péči alespoň jedno nezletilé dítě nebo osamocený rodič s minimálně dvěma nezletilými dětmi. Vyplněná přihláška se odevzdává v neprůhledné a zapečetěné obálce nejpozději do 5. března v druhém případě do 12. března do 16 hodin na radnici, na oddělení bytové správy, kde také získáte formulář přihlášky.

 

Více zeleně ve městech a obcích – takový je cíl grantového programu Zelené oázy. Nadace partnerství tentokrát obdržela téměř 150 projektů z celé České republiky, uspělo jich 18, mezi nimi je i záměr na doplnění zázemí Smyslové zahrady u mateřské školy Zd. Buriana v Kopřivnici. Návrh zpracovala Michaela Holubová, učitelka z Jeřabinky. Smyslová zahrada byla otevřena před 6 lety a nová dotace přispěje k dalšímu rozvoji zahrady a využívání.

 

Společnost Sigmunda Freuda, Sigmund Freud Art, Obec Hukvaldy a Fotoklub Příbor vyhlásili 3. ročník fotosoutěže O nejzajímavější fotografii LIŠKY BYSTROUŠKY. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích a to: do 21 let a od 21 let. Fotografie, dokumenty, fotokoláže a další fotohrátky s Liškou bystrouškou musí být minimálně ve formátu A5 a maximální rozměr 50×70 cm. První tři fotografie v každé kategorii budou odměněny hodnotnými cenami. Soutěžní práce zašlete na adresu Společnosti Sigmunda Freuda, Sládkova 1447, 742 58 Příbor nebo je můžete předat v IC Lašské brány. Více informací na www.sigmundfreud.cz. To vše je potřeba stihnout do 5. Dubna.

 

Myslivci na severovýchodě Česka loví přemnožené divočáky, ti ale škodí dál. Už 3,5 milionu korun vyplatila od začátku loňska Krajská veterinární správa Moravskoslezského kraje za zastřelené nebo nalezené divočáky. Přesto jsou stále přemnožení. Myslivci i obce se bojí zavlečení afrického moru prasat, lidé si zoufají nad zničenou úrodou. Navíc na přelomu února a března bachyně vyvedou mladé. Nebezpečí střetu s divočáky je tak mnohem reálnější. Zatímco optimální stav je jeden divočák na 10 kilometrů čtverečních, podle ředitele veterinární správy Severina Kaděrky jich je v průměru na desetině této plochy osm. Při rozloze kraje zhruba 5,5 tisíc kilometrů čtverečních to dělá odhadem 43 tisíc kusů divokých prasat. Mezi nejpřemnoženější oblasti patří Novojičínsko, Frýdecko-Místecko a Bruntálsko. Tisícikoruna se od konce července 2017 myslivcům poskytuje za zastřelené a dva tisíce korun za nalezené uhynulé prase. Ale ani jeden z vyšetřených kusů nebyl naštěstí pozitivní na mor.

 

Svatováclavský hudební festival představuje nový projekt Hudební výlety, jehož cílem je otevírání památek Moravskoslezského kraje prostřednictvím hudebních produkcí sahajících od artificiální hudby přes jazz až k folkloru. Hudební výlety jsou realizovány u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. V období února–prosince 2018 uvedou 61 multižánrových koncertů nejen v sakrálních prostorách, ale také na nově zrekonstruovaných aristokratických sídlech a v technických památkách celého kraje. Jubilejní 15. ročník Svatováclavského hudebního festivalu bude probíhat ve dnech 4. – 28. září 2018 a nabídne 39 koncertů ve 23 městech a obcích Moravskoslezského kraje.

 

Společnost Brose CZ získala ocenění Top Employer Institutu za mimořádné podmínky, které vytváří pro své zaměstnance. Stala se tak jedinou společností se závody v Moravskoslezském a Zlínském kraji, která v České republice splnila přísné certifikační podmínky. Kromě Brose CZ vlastní stejné ocenění pouze 11 dalších firem. Každoroční mezinárodní průzkum prováděný institutem Top Employer vyhodnocuje nejlepší zaměstnavatele ve světě; tedy takové zaměstnavatele, kteří svým zaměstnancům nabízí vynikající podmínky, podporují a rozvíjejí talentované zaměstnance na všech úrovních ve společnosti a neustále se snaží optimalizovat HR procesy obecně.  

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice