7. 4. 2014

Koprstar 2014

 

O dvacáté KOPRSTAR rozhodne divácké hlasování. Jubilejní ročník kopřivnické soutěže mladých zpěváků vrcholí. Nejlepší desítka má za sebou finálový koncert a nyní bude napjatě očekávat, jak o jejich konečném umístění rozhodnou hlasující diváci Kabelové televize Kopřivnice. Letošního jubilejního 20. talentové soutěže pořádané Domem dětí a mládeže Kopřivnice se zúčastnilo celkem 312 žáků mateřských i základních škol. Děti ze školek postupovaly z prvních castingových kol přímo do finále miniKoprstar, které vyhrála čtyřletá Barborka Eliášová z MŠ Jeřabinka. Sestřih finálových vystoupení je možno sledovat na Kabelové televizi Kopřivnice od pátku 4. dubna do pátku 11. dubna v běžných vysílacích časech Magazínu KTK. Svého favorita můžete podpořit zasláním SMS ve tvaru „číslo soutěžícího – jméno“ na telefonní číslo 774 599 474. Hlasování bylo odstartováno hned po finálovém koncertě v úterý 1. dubna a ukončeno bude v pátek 11. dubna ve 12 hodin. Z jednoho mobilního telefonu je zaslat pouze jeden hlas pro každého soutěžícího. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v rámci Jarního koncertu školních sborů a kapel 15. dubna v Kulturním domě Kopřivnice.

 

 

Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě veřejných telefonních automatů společnost Telefónica zruší automaty v průběhu dubna na ulici Husově 1119, Osvoboditelů 1200 a 17. listopadu 1224.

 

 

Oznamujeme občanům, že z důvodu komplexního čištění komunikací a parkovišť bude v níže uvedených termínech omezeno stání motorových vozidel na těchto komunikacích a parkovištích.

Vozidla stojící v úseku zákazového dopravního značení budou odtažena.

Čištění bude probíhat dle harmonogramu:

7. dubna – Sportovní, Pionýrská včetně parku po ZŠ, Školní, Pod Bílou horou slepá část od Školní

 

 

Městský úřad v Kopřivnici a Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj oznamují, že od 7. do 18. dubna bude vyložen k veřejnému nahlédnutí obnovený katastrální operát v katastrálním území Drnholec nad Lubinou. Občané mohou do operátu nahlédnout vždy v pondělí a ve středu od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin v budově bývalého Zahrádkářského domu v Lubině, nebo na Městském úřadu v Kopřivnici vždy v úterý a ve čtvrtek od 8 do 11:30 a od 12:30 do 14 či v pátek od 8 do 11:30.

 

 

Kopřivnické informační centrum získalo certifikaci I. stupně Českého systému kvality služeb. Stalo se tak prvním takto certifikovaným centrem v Moravskoslezském kraji a jedním z prvních v České republice.

Český systém kvality služeb vytvořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako nástroj ke zkvalitňování služeb cestovního ruchu v Česku, které zejména zahraniční turisté nehodnotí vždy příliš pozitivně. Jde o mezinárodně srovnatelnou značku, která pro zákazníka představuje příslib ověřené kvality a zároveň je oceněním práce zaměstnanců dané organizace. Podle vedoucího IC Kopřivnice Lukáše Filipa je certifikace I. stupně především impulzem pro další zlepšování služeb, které centrum poskytuje občanům i návštěvníkům města.

 

 

Prodejcům alkoholu končí lhůta pro podání žádosti o koncesi. Hostinským a obchodníkům s lihovinami již brzy vyprší lhůta, v níž mohou bezplatně požádat o koncesi na prodej lihu, konzumního lihu a lihovin. Pokud by po 17. dubnu 2014 pokračovali v prodeji alkoholu bez potřebné koncese, může jim být udělena až milionová pokuta za neoprávněné podnikání. Pokud podnikatelé do šesti měsíců ode dne účinnosti novely, tedy do 17. dubna 2014, podají žádost o předmětnou koncesi, nepodléhá tato žádost správnímu poplatku. K žádosti také není nutné přikládat žádné doklady či splňovat podmínku odborné způsobilosti. Obecní živnostenský úřad v Kopřivnici upozorňuje dotčené subjekty, aby podání žádosti ve vlastním zájmu nenechávali na poslední chvíli, a předešli tím případnému dlouhému čekání ve frontách. Více informací zájemcům poskytnou pracovnice živnostenského úřadu osobně ve 4. patře kopřivnické radnice (v kancelářích č. 468 a 469) nebo na telefonních číslech 556 879 751-755.

 

 

Kapacita mateřských škol je dostatečná. V úterý 8. dubna proběhnou v Kopřivnici zápisy dětí do mateřských škol. Díky nedávnému navýšení kapacity o více než sto míst, by měly být k předškolnímu vzdělávání v některé z místních školek přijaty všechny kopřivnické děti, které do začátku školního roku dovrší tří let.

V den zápisu si mohou rodiče s dětmi jednotlivé školky prohlédnout, seznámit se s prostředím i s paní učitelkou. Při pohovoru s vedoucí učitelkou sepíší žádost o přijetí a uvedou náhradní školku pro případ, kdyby byla kapacita vybraného zařízení překročena. Všechny přihlášky pak budou posuzovány centrálně dle kritérií zveřejněných na internetových stránkách skolky.koprivnice.org. Seznamy registračních čísel přijatých dětí budou ve dnech 23. dubna až 7. května vyvěšeny na dveřích školek, kde rodiče podali žádost

Zápisy do mateřských škol budou probíhat od 8 do 15 hodin, pouze na MŠ Polárka budou zahájeny o hodinu později.

 

 

Základní škola Štramberská zve v rámci projektu ESF OP VK „Škola s místem pro všechny“ na prezentaci výchovně vzdělávací práce školy, prezentaci činnosti zájmových kroužků a spolupráce s rodiči: „SPOLEČNĚ – JEKHETANE“  při příležitosti Mezinárodního dne Romů (8. 4. 2014).

 

 

8. ročník přehlídky technických profesí pod názvem „Řemeslo má zlaté dno“ se koná ve dnech 9. a 10. dubna 2014. Slavnostní zahájení bude 9. dubna 2014 v 8:30 hodin ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice. Na přehlídce se podílí Úřady práce v Kopřivnici a Novém Jičíně, společně se třemi středními technickými odbornými školami našeho okresu. Názornými ukázkami  jsou jednotlivé profese představeny  žákům, kteří se nyní rozhodují o svém budoucím povolání.

 

 

Žebříčku priorit vévodí dostavba domova pro seniory. Ve středu 2. dubna uspořádala kopřivnická radnice již šesté diskuzní setkání „ S Vámi o všem? Ovšem!“. Cílem každoročně pořádaného setkání je získat nové podněty a zjistit, zda občané vnímají nutnost řešení určitých témat stejně jako zvolení představitelé města či zaměstnanci úřadu. Aby diskuze probíhala na neutrální půdě a lidé se při ní cílili dobře, konala se akce v kulturním domě. Příchozí lidé mohli diskutovat u devíti stolů, největší počet hlasů získala dostavba domova pro seniory, hned za dostavbou domova pro seniory se v žebříčku 10 P umístil návrh dětského zastupitelstva na vybudování veřejného tábořiště a na třetím místě skončil požadavek na instalaci venkovních fitness prvků pro dorost a dospělé.

Kromě žebříčku 10 P hlasovali účastníci fóra o tom, komu budou přiděleny dva šeky v hodnotě 10 000 a 5 000 korun. Letos se to podařilo místní pionýrské skupině, která chce získaných 10 tisíc použít na uspořádání zábavného odpoledne pro veřejnost. Pětitisícový šek získali křesťanští skauti na opravy táborových stanů.

 

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice