9. 4. 2014

 

Slavnostní vyhlášení Sportovce roku 2013 se bude konat ve středu dne 9. dubna 2014 od 16 hodin v prostorách kinosálu KDK Kopřivnice.

 

 

Úřad bude otevřen výjimečně také v neděli. Ve dnech 23. a 24. května se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Jelikož dle zákona mohou v Česku volit i občané jiných členských států EU, bude Městský úřad v Kopřivnici výjimečně otevřen i tuto neděli. Právě 13. duben je totiž posledním dnem, kdy mohou cizinci požádat o zápis do seznamu voličů. „Na základě ustanovení zákona o volbách do Evropského parlamentu má občan jiného členského státu Evropské unie právo volit na území České republiky. Nejzazší lhůta pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů u městského úřadu, v jehož správním obvodu je cizinec přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu, je 40 dnů přede dnem voleb, tedy 13. dubna 2014. Jelikož se jedná o lhůtu hmotněprávní, v tento den bude zajištěna služba zaměstnanců na městském úřadě v době od 8 do 16 hodin. Po tomto datu již nebude možné zápis do seznamu voličů učinit,“ vysvětlila Jana Sopuchová z oddělení správních agend. Návštěvy úřadu mohou cizinci využít zároveň k podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do obecního zastupitelstva, které se budou konat na podzim letošního roku.

 

 

Městský úřad v Kopřivnici a Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj oznamují, že od 7. do 18. dubna bude vyložen k veřejnému nahlédnutí obnovený katastrální operát v katastrálním území Drnholec nad Lubinou. Občané mohou do operátu nahlédnout vždy v pondělí a ve středu od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin v budově bývalého Zahrádkářského domu v Lubině, nebo na Městském úřadu v Kopřivnici vždy v úterý a ve čtvrtek od 8 do 11:30 a od 12:30 do 14 či v pátek od 8 do 11:30.

 

 

Zveřejnění nabídky města na nájem dvou městských bytů o velikosti 1+2 (Obránců míru 891, Obránců míru 704), za podmínky přistoupení k dluhu, které jsou určeny široké veřejnosti za podmínek dle výzvy. Nabídka platí od 26. 03. 2014 do 14. 04. 2014.

 

 

Starosta města svolává na čtvrtek 17. dubna 2014 21. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, které se uskuteční na městském úřadě v konferenční místnosti (10. patro, č. dv. 1084), Štefánikova 1163/12, Kopřivnice. Zahájení zasedání je stanoveno na 16.00 hodin.

 

 

Kulatý stůl přiblíží služby pro handicapované. Ve čtvrtek 10. dubna od 15 hodin se v kopřivnické ZŠ a MŠ Motýlek uskuteční diskuze u kulatého stolu, která bude zaměřena na sociální služby pro lidi se zdravotním postižením. Chcete-li vědět, jakou nabídku aktivit mohou lidé s handicapem v Kopřivnici využít, přijměte srdečné pozvání a přijďte se zeptat na vše, co Vás zajímá. Kulatý stůl je určen pro rodiče dětí navštěvující speciální školu Motýlek i pro další zájemce, kteří například pečují o své blízké doma. Poskytovatelé relevantních sociálních služeb na tomto setkání představí své nabídky a vysvětlí základní rozdíly mezi sociálními službami a školským zařízením. Pozvání k diskuzi přijali pracovníci Denního stacionáře Kopretina, Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, Slezské diakonie, Podaných rukou, Charity Frenštát pod Radhoštěm a Zámku Nová Horka. Příchozí lidé budou seznámeni například s možnostmi využití odborného sociálního poradenství, osobní asistence, chráněného bydlení, terapeutických dílen či pobytové služby domov pro osoby se zdravotním postižením. V průběhu vystoupení zástupců jednotlivých zařízení se budou moci přítomní dotazovat na konkrétní podmínky nabízených služeb, předpoklady přijetí, fakultativní aktivity a další související otázky.

 

 

Řemeslo má zlaté dno. Ve středu a ve čtvrtek 9.-10. dubna od 9 do 16 hodin se ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice uskuteční 8. ročník přehlídky technických profesí Řemeslo má zlaté dno. Prezentační akce s názornými ukázkami je určena především pro žáky 8. tříd základních škol, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání, ale zváni jsou také všichni ostatní zájemci. Pro přehlídku byly záměrně zvoleny strojírenské, stavební a elektro obory, které jsou v našem okrese dlouhodobě nedostatkové a jejichž absolventi nemají problémy s uplatněním na trhu práce. Kromě naší střední školy představí své studijní a učební obory Střední škola technická a zemědělská z Nového Jičína a chybět nebudou ani prezentace nevýznamnějších zaměstnavatelů regionu, v nichž mohou žáci základních škol najít své budoucí uplatnění. Minulý ročník přehlídky navštívilo 1115 lidí. Akce proběhne pod patronátem úřadů práce v Kopřivnici a Novém Jičíně, za finanční podpory města Kopřivnice.

 

 

Z důvodu komplexního čištění komunikací a parkovišť bude v níže uvedených termínech omezeno stání motorových vozidel na těchto komunikacích a parkovištích. Vozidla stojící v úseku zákazového dopravního značení budou odtažena. Čištění bude probíhat dle harmonogramu:

9. dubna – Ke Koryčce od křižovatky Pionýrská po areál garáží, Pod Bílou horou, Školní, K. Čapka, dvůr domu čp. 781-784

10. dubna – Javorová, K. Čapka, Ke Koryčce, Zd. Buriana, Sluneční, K Očnímu

 

 

Art Té Café Mandala zve na cestovatelskou besedu „Z Vřesiny do Austrálie“, která se uskuteční v pondělí 14. dubna v 17 hodin v čajovně Mandala. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován organizaci Pomoc psům Novojičínsko, která pomáhá psům v nouzi a spolupracuje i se zdejším útulkem ve Vlčovicích. Více informací naleznete na internetových stránkách čajovny Mandala.

 

 

Dny umění nevidomých na Moravě. V neděli 13. dubna proběhne v KD Kopřivnice, v malém hudebním  salonku v přízemí, Hudební večer s vokálním triem Makabara. Akce probíhá s finanční podporou města Kopřivnice, vstupné je dobrovolně a bude použito na podporu kulturních aktivit nevidomých. Festival probíhá ve více městech na Moravě mimo Nový Jičín a Kopřivnici nejblíže např. ve Valašském Meříčí, Rožnově p.R. Ostravě.  Hudební večer s vokálním triem Makabara proběhne v KD Kopřivnice v neděli 13. dubna 2014 od 15:00 hod.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice