3. 11. 2023

ZLATÝ ŠPERK NALEZENÝ PŘED ROKEM NA OPAVSKU SKRÝVÁ TAJEMSTVÍ. DO NEDĚLE BUDE K VIDĚNÍ NA BRUNTÁLSKÉM ZÁMKU. Zlatý šperk, který při práci na poli objevil na Opavsku náhodný nálezce, měl dvojče v Polsku. Téměř totožná zlatá ozdoba byla v 80. letech minulého století nalezena také v polských Krzanowicích, dochovala se ale jen jeho fotografie. Souvislost mezi oběma šperky budou vědci teprve zkoumat. Šperk nalezený loni v září v opavských Kateřinkách, bude od čtvrtka 2. 11. do neděle 5. 11. k vidění na zámku Bruntál. „Tento poklad je unikátní nález s mimořádnou historickou hodnotou a mě těší, že se stal jedním z nejkrásnějších exponátů archeologické sbírky našeho krajského muzea na zámku Bruntál. Od doby nálezu jej zkoumali odborníci z bruntálského muzea a Archeologického ústavu Akademie věd v Brně. Společně potvrdili prvotní odhady, že se jedná o šperk z mladší doby bronzové, který jistě patřil osobě z vyšší společnosti. Věřím, že se stane dalším lákadlem pro výletníky nejen z našeho kraje,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška a doplnil, že první výsledky bádání byly již představeny ve Vídni na mezinárodní konferenci The Gold Treasure. Toto zkoumání bylo v rámci společného projektu regionální spolupráce finančně podpořené Akademií věd a Moravskoslezským krajem. Výzkum původu předmětu ovšem bude ještě pokračovat. „Podle odborníků byl šperk s největší pravděpodobností ozdobou hlavy. Měří necelých 50 centimetrů, široký je 9 centimetrů a váží 56 a půl gramu. Vyrobený je hlavně ze zlata s příměsí stříbra a mědi. Je to jedinečný exemplář na území České republiky a já jsem rád, že jej návštěvníci muzea budou moci vidět aspoň několik dnů, než se předmět opět dostane do rukou odborníkům k dalšímu bádání,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo a upřesnil, že materiál šperku je z 85 procent zlato, ze 14 procent stříbro a jedním procentem měď. „Od 2. do 5. listopadu uvidí návštěvníci poprvé na vlastní oči zlatou ozdobu z Opavska, očekáváme ze strany široké veřejnosti veliký zájem. Denní prohlídková kapacita dosáhne 250 osob, takže také s ohledem na bezpečnostní opatření doporučujeme rezervaci termínu prohlídky,“ upozornila ředitelka Muzea v Bruntále Ema Havelková a doplnila, že si lidé mohou bezplatnou samostatnou prohlídku šperku zajistit na telefonním čísle 554 717 949, šperk uvidí i lidé, kteří navštíví celou expozici bruntálského zámku.

Jedním z dalších kroků archeologů z brněnského Archeologického ústavu Akademie věd bude komunikace s kolegy v Polsku. „Velmi zajímavým zjištěním pro náš tým byl objev takřka totožného předmětu z polských Krzanowic. Rádi bychom s tamními kolegy navázali spolupráci a společně hledali souvislost mezi oběma předměty. Náš tým již nyní pracuje s celou řadou hypotéz, jednou z nich je, že oba šperky pochází ze stejné místní slezské produkce. Podobné nálezy s sebou přináší velké množství nepotvrzených domněnek a je nesmírně zajímavé odkrývat tajemství tisíce let starých předmětů,“ sdělil ředitel Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně Balázs Komoróczy. Doplnil, že polský nález se nedochoval, k dispozici je pouze jeho dokumentace, díky které jsou známy jeho přibližné rozměry a motiv výzdoby, který je až na drobné odlišnosti stejný jako předmět z Opavy.

 

Motýlek vylétne do oblak. O víkendu ožije Kulturní dům Kopřivnice 26. ročníkem mezinárodní přehlídky tance, zpěvu a dramatické tvorby dětí a mládeže s handicapem Motýlek. Tentokrát má akce, jejíž hlavní ideou je integrace handicapovaných dětí do společnosti, podtitul „V oblacích“. Program Motýlka začne již v pátek 3. listopadu, kdy ve vestibulu kulturního domu proběhne mezioborový veletrh pro klienty s handicapem P.O.K.U.S. Název je odvozen od slov Poradenství – Oddech – Kariéra – Uplatnění – Socializace, což jsou zároveň témata prezentovaných oblastí. Cílem je spojit pod jednou střechou školskou, sociální a pracovní sféru, a poskytnout tak co nejucelenější přehled možností, které mohou handicapovaní využít ke zkvalitnění života. Akce, kterou bude možné navštívit mezi 15. a 17. hodinou, je určena zejména klientům s handicapem, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Pro děti, které přijedou na Motýlka jako účinkující, bude už v pátek připraven doprovodný program s dílničkami, muzikoterapií, divadélkem a závěrečnou diskotékou. V sobotu 4. listopadu je na Motýlka zvána také široká veřejnost. Dopoledne mezi 8. a 12. hodinou mohou děti přijít do kina, kde se bude pouštět pásmo krátkých pohádek. Odpoledne ve 14 hodin vyvrcholí přehlídka galaprogramem, během kterého předvedou účastníci svá vystoupení veřejnosti. Moderátorem přehlídky bude Roman Pastorek. Přijďte děti podpořit, povzbudit potleskem a strávit s nimi příjemné odpoledne! Hlavním pořadatelem akce je Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice spolu s Kulturním domem Kopřivnice. Akce je dotačně podpořena z městského rozpočtu.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice