8. 2. 2011

Pracovníci nízkoprahového denního centra Racek Vás srdečně zvou na den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek 9. února od 14:30 do 17:30 hodin. Přijďte se seznámit se sociální službou poskytovanou osobám bez přístřeší a prodiskutovat s pracovníky centra aktuální otázky bezdomovectví v Kopřivnici.

 

Dne 9. 2. 2012 od 18.00 hod se na zimním stadioně hraje zápas Kopřivnice – Studénka. Domácí hráči budou bojovat o postup dp 2. kola play off.

 

Po téměř dvouměsíční pauze se v následujích dnech kompletním 15. kolem rozběhne nejvyšší soutěž kázenkářů.

 

Ve středu 15. února přijedou do Kopřivnice odborníci z Výzkumného energetického centra při Vysoké škole báňské a přímo v centru města budou všem zájemcům názorně předvádět, co a jak správně spalovat v domácích topeništích. Kolemjdoucí se budou moci zapojit také do osvětových her a soutěží. Před kulturním domem bude postavena speciální aparatura, na které budou přizvaní experti občanům demonstrovat různé přístupy ke spalování paliv v domácnostech. Akce se měla uskutečnit již v prosinci, ale z důvodu státního smutku byla zrušena. Toto téma je však stále aktuální, neboť topná sezona je v plném proudu. Ukázky nevhodného spalování by měly přispět k uvážlivějšímu a ohleduplnějšímu chování lidí tak, aby nedocházelo ke vzájemnému obtěžování kouřem a zápachem. Dopolední část akce je vyhrazena místním školám, které ji navštíví v rámci ekologické výchovy. Hlavní program pro veřejnost pak bude probíhat od 13 do 16 hodin. Kromě zhlédnutí ukázek spalování si lidé budou moci sami vyzkoušet například měření znečišťujících látek jdoucích z komínů, měření teplot pomocí termokamery či rozdělávání ohně bez sirek. Pro všechny, kdo se do připravených aktivit zapojí, bude připravena malá odměna.

 

INFORMACE O ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD kopřivnických základních škol pro školní rok 2012/2013. Zápis se uskuteční v Kopřivnici ve čtvrtek 9. února 2012 od 1500 do 1800 hodin a v pátek 10. února 2012 od 1400 do 1700 hodin, v Lubině a Mniší pouze ve čtvrtek 9. února 2012 od 1400 do 1700 hodin. K zápisu se dostaví děti, které k 31. 8. 2012 dosáhnou věku 6 let. Děti, které měly odklad povinné školní docházky, a děti, u nichž rodiče odklad plánují, se rovněž dostaví k zápisu. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce   prosince   k plnění   povinné   školní   docházky   je   doporučující   vyjádření   školského   poradenského zařízení,    podmínkou      přijetí  dítěte  narozeného      od   ledna   do  konce   června     je  doporučující     vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. Zákonní zástupci mohou pro dítě zvolit k plnění povinné školní docházky jinou než spádovou školu. Dítě bude přijato v případě, že to dovolí kapacita školy.

K základním školám jsou stanoveny školské obvody takto:

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín: ulice   Alšova,  Na   Vápenkách,   Janáčkova,    Štramberská,   Horní,  Záhumenní   –   mimo  č.   p.   1151,  Pabla   Nerudy, Máchova,   I.   Šustaly,  Bratří   Vašků,  Bezručova,   Husova,  Jilemnického,   Smetanova,  Komenského,   Masarykovo náměstí,   Tyršova,     Wolkerova,    Jiráskova,    Havlíčkova,   Palackého,      Boženy    Němcové,    Haškova,      Hřbitovní, Dvořákova, Erbenova, Skupova, Pod Stadiónem, Duhová, Hanse Ledwinky, Horečkova.

Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791, okres Nový Jičín: ulice   Školní,   K. Čapka,  Pionýrská,   Sadová,  Pod   Bílou   horou,   Polní,  Ke   Koryčce,   Zdeňka   Buriana,  Javorová, Pod Zahradami, Na Drahách, Sportovní, U Vodojemu, Sluneční, Květinová, Lomená, Jarní, Kpt. Nálepky, Obránců míru – pouze domy po levé straně ulice směrem k Závišicím, Západní .

Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369, okres Nový Jičín: ulice   Sokolovská,    Dukelská,  Panská,   Dělnická,  Pod   Morávií,   Lidická,  Krátká,   Mírová,  Štefánikova,   1.   května, Kpt. Jaroše, Kadláčkova, Na Luhách, Obránců míru – pouze domy po pravé straně ulice směrem k Závišicím až po ulici   Příčnou,   Dolní,   Záhumenní   –   pouze  č.   p.   1151,   Francouzská   –   domy   po   pravé   straně  ulice   (směrem   od křižovatky na ul.Obránců míru), Československé armády, Nádražní .

Základní škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín: ulice   17.   listopadu,   Na   Pinkavce, Osvoboditelů,   Družební,  Příčná,   Paseky,   Příborská,   K Pasekám,   K Očnímu, Moravská,   Severní,  Česká,   Obránců  míru   –   domy   po   pravé   straně  ulice   od   ulice   Příčné   směrem   k Závišicím, Francouzská – domy po levé straně ulice (směrem od křižovatky na ul. Obránců míru).

Základní škola Kopřivnice – Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace: místní část Lubina .

Základní škola Kopřivnice – Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace: místní část Mniší a Vlčovice.

Základní škola sv. Zdislavy Kopřivnice: mohou se zapsat děti z celého města a okolí ve stejném termínu, tj. ve čtvrtek 9. února 2012 od 15.00 do 18.00 hodin a v pátek 10. února 2012 od 1400 do 1700 hodin.

Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace: mohou se zapsat děti z celého města a okolí ve čtvrtek 9. února 2012 od 8.00 do 17.00 hodin.

Bližší informace naleznete na internetových stránkách města Kopřivnice.

 

 

 

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice