9. 10. 2023

V pondělí 2. října začalo další dopravní omezení, které ovlivňuje pohyb aut, autobusů, cyklistů i chodců okolo Tesca. Z důvodu dodržení technologických postupů je potřeba propojovací komunikaci mezi Tescem a autobusovým nádražím od křižovatky s ulicí Čs. Armády postupně uzavřít vozidlům v obou směrech. Oprava první části potrvá do 15. října a během ní bude z komunikace odstraněn původní povrch a na očištěný podklad bude položen nový asfalt. Druhá etapa, která začne 16. října a potrvá až do 1. prosince, uzavře propojovací komunikace podél autobusového nádraží od křižovatky s ulicí Nádražní a zhruba 200metrového úseku na této ulici. Opravovat se bude povrch i podkladové vrstvy a retardér před Vilou Machů. Tato opatření mají dopad na autobusovou dopravu, obě etapy provází přečíslování a nové rozmístění stanovišť autobusového nádraží při zachování vždy jen jednoho výjezdu autobusů.

 

Pět milionů korun bylo vyčleněno z rozpočtu města na opravu střechy Kulturního domu v Mniší. V rámci této opravy se provedlo zateplení obvodové stěny v nadstřešní části a celkové zateplení střech. Zateplení obvodové stěny nad střešním pláštěm bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 50 mm s finální povrchovou úpravou silikonovou probarvenou omítkou. Stávající hydroizolace z asfaltových pásů na střeše byla srovnána, prořízly se bubliny a nerovnosti a krytina byla poté očištěna. Opravu střechy realizovala firma THERM. Střechy byly zatepleny minerální vatou a polystyrenem v tl. 240 mm a opatřeny novou hydroizolací z PVC fólie, která je mechanicky kotvená a v některých částech kotvená také podtlakově. Celkově se jednalo o přibližně 630 metrů čtverečních. Součástí rekonstrukce byla také vyměna souvisejících prvků a konstrukce jako jsou střešní vtoky, oplechování, odvětrávací komínky, anténní stožár, žebříky či střešní rozvod hromosvodu.

 

Kontejnery o objemu 1100 l na směsný komunální odpad před bytovými domy v Kopřivnici prošly očistou. Každý kontejner byl nejdříve vysypán, poté důkladně očištěn, aby mohl následně projít dezinfekcí. Čištěny byly kontejnery ve vlastnictví města. V termínu 18. a 19. 9. 2023 speciální vozidlo projíždělo Kopřivnici a do jeho útrob se vnořilo 422 nádob. Slumeko provádí čištění a desinfekci kontejnerů dle smlouvy s městem, cena je 83 900Kč vč. DPH.

 

Výstava na stromech Fajront: Konec šichty!-je celorepublikový happening na podporu důstojné práce. U nás je k vidění od soboty 7. do 14 . října 2023, v sadu e. beneše. Letos se koná devátý ročník, tentokrát zaměřený na práci v energetickém průmyslu a spravedlivou transformaci. Výstavu doprovodí vizuální fotografie vytvořené umělou inteligencí.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice