9. 12. 2015

 

Město Kopřivnice aktuálně nabízí nájem dvou bytů o velikosti 1+2 na ulici Obránců Míru za podmínky přistoupení k dluhu. Oba jsou určeny stávajícím nájemcům městských bytů, pokud se jedná o pár s minimálně s jedním dítětem nebo osamocený rodič s dvěma nezletilými dětmi. Vyplněnou přihlášku můžete odevzdávat v neprůhledné a zapečetěné obálce nejpozději do 16. prosince do 16 hodin na radnici, na oddělení bytové správy.

 

 

Poslední setkání zastupitelů v letošním roce. 8. zasedání se uskuteční ve čtvrtek 10. prosince, výjimečně již od 14:00 hodin v 10. patře místní radnice. Na programu je navrženo mnoho bodů, nejdůležitější je hned úvodu a to rozpočet města na příští rok. Dále budou zastupitelé projednávat návrh vyhlášky týkající změn v rámci poplatku za komunální odpad. Poté jednání o prodeji nemovitostí a výkupech pozemků, z čehož nejdiskutovanější byl na posledním zasedání prodej budovy, kde sídlí základní škola svaté Zdislavy. Projednávat se bude mimo jiné projekt vybudování chodníku Vlčovice – Mniší a rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopadu. Následovat budou dotační smlouvy a vyhlášení zásad pro poskytování dotací v roce 2016. Nebude chybět stanovení odměn členům zastupitelstva a výborů zastupitelstva. V závěru jsou navrženy návrhy na pořízení změn územního plánu a informace o kontrolách dvou dotačních akcí. Pokud nestihnete diskuzi a probírané témata sledovat na místě nebo prostřednictvím přímého přenosu, můžete si celé jednání připomenout na našem kanálu v repríze v neděli 13. prosince od 14:00 nebo o den později se začátkem záznamu od 19:00 hodin.

 

 

Automobilům v depozitu hrozí administrativní zánik. Majitelé automobilů v takzvaném depozitu by měli zpozornět. S koncem roku 2015 se nezadržitelně blíží termín pro nahlášení dočasně vyřazených vozidel. Odbor správních činností města Kopřivnice upozorňuje všechny vlastníky automobilů, které byly dočasně vyřazeny z provozu před 30. červnem roku 2013 a jsou tedy v takzvaném depozitu, že se musí do konce letošního roku dostavit na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud tak majitelé neučiní, hrozí jim nemalé nepříjemnosti a ztráta možnosti automobil v budoucnu dle zákona používat. Jestliže majitel termín nestihne, jeho vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení, tedy po polovině roku 2013, mají majitelé rovněž povinnost nahlásit údaje o dočasně vyřazeném vozidle. V tomto případě nebude hrozit administrativní zánik vozu, ale finanční sankce.

 

 

Město Kopřivnice upozorňuje, že v souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech dojde v závěru prosince letošního roku k odstávce systému pro nabírání žádostí o vydání obou dvou zmíněných dokladů. Odstávka se uskuteční ve dnech 24. prosince až 31. prosince 2015. Důvodem přerušení jsou technické úpravy, které vyžadují kompletní odstávku systému. Podávat žádosti o vydání občanského průkazu stejně jako vydání cestovního pasu a předávat vyrobené doklady bude možné na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze na úřadech městských částí nejpozději do 23. prosince letošního roku. V době odstávky bude možné požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc. Za jeho vydání nebude vybírán správní poplatek.

 

 

Futsalové mužstvo SVP TSUNAMI Příbor ve spolupráci se sportovní komisí při PV OS KOVO TATRA a. s. Kopřivnice v sobotu 19. 12. 2015 v době od 8.00 do 18.00 hodin ve sportovní hale Masarykova Gymnázia v Příboře jubilejní ročník turnaje ve futsalu – MEMORIÁL LUBOSLAVA KAPSY. Účastní se mužstva FAČR futsalu Moravskoslezského kraje.

 

 

Oznamujeme občanům, že ve čtvrtek 17. prosince od 13:30 do 15:30 hodin se budou prodávat vánoční stromky na plantáži naproti koupališti. Prodejní cena vánočních stromků bude 350 korun.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice