Rozhlas 14. 6. 2019

O tomto víkendu se bude ve Větřkovicích realizovat sběr dat v projektu ISSP sociální nerovnost, jehož zadavatelem je Sociologický ústav Akademie Věd České republiky. Vybrané domácnosti budou na základě pravděpodobnostního výběru zařazeny do projektu a budou požádány, aby se zúčastnily dotazování. Do obce přijede tazatelka a bude domácnosti postupně kontaktovat s žádostí o vyplnění dotazníků. Realizace výzkumu probíhá v souladu s platnou právní legislativou a budou dodrženy všechny standardy vědeckého výzkumu.

Osvětová beseda Vlčovice pořádá v sobotu 22. června 2019 v kulturním domě ve Vlčovicích 9. kolo druhého ročníku OB ligy neregistrovaných hráčů a hráček stolního tenisu všech věkových a výkonnostních kategorií bez ohledu na místo bydliště. Prezence účastníků probíhá od 8:30 do 9:00 hodin. Začátek zápasů je v 9:00 hodin.
Pro účast na této akci je doporučena rezervace místa zasláním přihlášky na e-mail: pingpong@centrum.cz a to nejpozději do pátku 21. června do 20:00 hodin. 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice