ROZHLAS 17. 1. 2022

Upozorňujeme občany bydlící v rodinných domech, že ještě stále mohou požádat o popelnice na plastový a kovový odpad na Odboru životního prostředí. Nádoby o objemu 240 litrů nahradí dosud používané žluté pytle, které již nejsou sváženy. Bližší informace najdete na webu města.

 

Upozorňujeme občany, že svoz vánočních stromků bude naposledy probíhat v pondělí 24. ledna. Odstrojené vánoční stromečky odkládejte ke kontejnerům na směsný komunální odpad, odtud budou odvezeny k využití na kompostárnu. Stromky je možné odvézt také přímo na kompostárnu, která má od ledna do března otevřeno vždy v pátek od 8 do 12 hodin.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice