ROZHLAS 20. 9. 2023

V pátek 22. září mezi 9. a 16. hodinou se v sadu E. Beneše uskuteční farmářský trh. Kromě tradičního sortimentu čerstvých surovin a potravin bude připraven také doprovodný program – tentokrát v podobě zajímavých informací z oblasti městské mobility a udržitelné dopravy. Pro účastníky zářijové výzvy Do práce na kole budou v městském stanu připraveny pěkné odměny.

 

Prosíme o spolupráci a zapojení do ankety ohledně městské hromadné dopravy. Cílem je zjistit preference místních obyvatel a získat představu o využitelnosti MHD. Výsledky ankety poslouží jako podklad pro rozhodování, zda tuto službu zavést či nikoliv. Dotazníky můžete vyplnit online, případně jsou k dispozici ve vytištěné podobě na několika místech ve městě i v místních částech. Bližší informace najdete na webu a na sociálních sítích města. Děkujeme všem, kdo si na vyplnění dotazníku najdou pár minut času!

 

Kopřivnici čekají opravy komunikací poblíž Tesca a Vily Machů. S tím budou souviset velká dopravní omezení a změny v autobusové dopravě. První etapa stavebních prací bude zahájena 2. října a potrvá do 15. října. Bude uzavřena polovina propojovací komunikace podél autobusového nádraží v úseku mezi sjezdem k Tescu a sjezdem na ulici Čs. armády. K Tescu i k autobusovému nádraží se řidiči dostanou pouze z křižovatky u železniční zastávky. Během první etapy obslouží autobusy všechny zastávky, cestující by však měli věnovat pozornost přečíslování a novému rozmístění stanovišť autobusového nádraží. Bližší informace najdete na webu města. Děkujeme za pochopení.

  

Radnice se opět sejde s podnikateli. Na říjen připravuje kopřivnická radnice několik setkání s místními podnikateli. Cílem je informovat o probíhajících i plánovaných aktivitách města, ale také prodiskutovat potřeby a podněty velkých společností i menších firem a živnostníků v našem městě. Radnice pravidelně komunikuje s podniky v průmyslovém parku a v Areálu Tatry, například na bázi jednání Rady pro rozvoj lidských zdrojů. Za klíčové pro život města však považuje i vztahy a vzájemnou komunikaci s menšími podnikateli, kteří poskytují své služby občanům. Proto zve všechny tyto podnikatele, ale i ty, kteří o podnikání teprve uvažují, k setkání při kávě s vedením města. Setkání se uskuteční v úterý 17. října v 16 hodin v Ringhofferově vile. Příchozí se dozvědí aktuální informace o plánech města, které budou mít vliv na podmínky pro podnikání v Kopřivnici. Dále budou moci se zástupci města prodiskutovat veškeré své podněty a náměty, co by se mohlo v Kopřivnici zlepšit. Zájemce žádáme o potvrzení účasti do 10. října na e-mailu barbora.sopuchova@koprivnice.cz.

Setkání s vedením města bude předcházet informační seminář agentury CzechInvest, která podnikatele seznámí s aktuální nabídkou dotačních titulů, zvýhodněných úvěrů a dalších možností veřejné podpory. Představeny budou také novinky Operačního programu Spravedlivá transformace. Akce s názvem Roadshow podpory podnikání pro firmy a podnikatele z Moravskoslezského kraje začne v úterý 17. října ve 14 hodin v Ringhofferově vile. Kapacita je omezena pouze na 50 osob, proto prosíme zájemce o včasnou registraci pod uvedeným QR kódem. Přestože obě zmíněné akce na sebe navazují, není nutné zúčastnit se obou. V plánu je také setkání vedení města s velkými místními firmami, které budou do Ringhofferovy vily zvány na 27. října.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice