ROZHLAS 25. 3. 2021

Upozorňujeme občany, zejména řidiče parkující na ulici Lidické, že v místech příjezdové komunikace do této ulice bude až do 1. září 2021 upraven silniční provoz. K úpravě dochází z důvodu výstavby nového zatrubnění Kopřivničky v rámci revitalizace centra města. V místě křížení s vodním tokem bude provoz veden pouze v jednom směru, bude vyznačen dopravním značením a řízen semaforem. Omlouváme se za případné komplikace. 

 

Dále upozorňujeme občany, že tento týden zahájili pracovníci firmy Slumeko komplexní čištění místních komunikací a parkovišť, včetně přilehlých chodníků. Prosíme, respektujte dopravní značení v čištěných úsecích komunikací a přeparkujte své automobily. Vozidla, která budou čištění překážet, budou odtažena. Celé město by mělo být vyčištěno v polovině května. Harmonogram jarního čištění místních komunikací najdete na webu města. 

 

O víkendu začíná sčítání lidu, domů a bytů. Vzhledem k současné epidemické situaci proběhne první fáze online. Během ní bude možné vyplnit elektronický formulář a sečíst se tak bez jakéhokoliv osobního kontaktu. Kdo této možnosti nevyužije, bude muset vyplnit a odevzdat klasický tištěný formulář. Sčítání je zákonnou povinností, za jejíž nesplnění hrozí pokuta. Veškeré informace naleznete na www.scitani.cz.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice