ROZHLAS 28. 3. 2022

Firma Slumeko zahájila komplexní čištění místních komunikací a parkovišť, včetně přilehlých chodníků. Prosíme, respektujte dopravní značení v čištěných úsecích komunikací a přeparkujte své automobily. Vozidla, která budou čištění překážet, budou na náklady provozovatele odtažena. Harmonogram jarního čištění místních komunikací najdete na webu města. 

Zítra, to je v úterý 29. března, proběhne čištění na ulici Dělnická od ulice Panská po podjezd pod mostem, dále ulice Na Luhách, Mírová a 1. května. Ve středu 30. března pak ulice Nádražní od křižovatky u Tesco rampy a ulice Dělnická po ulici Panskou.

 

Informujeme občany a řidiče, že od pondělí 28. března dojde k omezení provozu na komunikaci a chodnících na ulici Obránců míru, v místech křižovatky ulic Francouzská a Školní. Důvodem omezení je zahájení prací na stavbě nové okružní křižovatky.

Stavební práce budou zahájeny na pravé polovině vozovky ulice Obránců míru, ve směru příjezdu do Kopřivnice včetně přilehlé ulice Školní. Z těchto důvodů bude komunikace na ulici Školní uzavřena a vjezd a výjezd vozidel z této ulice na ulici Obránců míru nebude možný. Objízdné trasy budou pro řidiče vyznačeny směrovými šipkami. Provoz na komunikaci na ulici Obránců míru bude probíhat po dobu stavebních prací v jednom jízdním pruhu a bude řízen semafory.

Pohyb chodců bude částečně omezen z důvodu potřebných záborů staveniště v místech, kde budou aktuálně probíhat stavební práce. Žádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti a bezpečnosti při pohybu okolím staveniště. Celková doba trvání omezení se předpokládá do 15. června.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice