ROZHLAS 29. 3. 2021

Upozorňujeme občany, zejména řidiče parkující na ulici Lidické, že v místech příjezdové komunikace do této ulice bude až do 1. září 2021 upraven silniční provoz. K úpravě dochází z důvodu výstavby nového zatrubnění Kopřivničky v rámci revitalizace centra města. V místě křížení s vodním tokem bude provoz veden pouze v jednom směru, bude vyznačen dopravním značením a řízen semaforem. Omlouváme se za případné komplikace. 

Dále upozorňujeme občany, že tento týden zahájili pracovníci firmy Slumeko komplexní čištění místních komunikací a parkovišť, včetně přilehlých chodníků. Prosíme, respektujte dopravní značení v čištěných úsecích komunikací a přeparkujte své automobily. Vozidla, která budou čištění překážet, budou odtažena. Celé město by mělo být vyčištěno v polovině května. Harmonogram jarního čištění místních komunikací najdete na webu města. 

O víkendu začíná sčítání lidu, domů a bytů. Vzhledem k současné epidemické situaci proběhne první fáze online. Během ní bude možné vyplnit elektronický formulář a sečíst se tak bez jakéhokoliv osobního kontaktu. Kdo této možnosti nevyužije, bude muset vyplnit a odevzdat klasický tištěný formulář. Sčítání je zákonnou povinností, za jejíž nesplnění hrozí pokuta. Veškeré informace naleznete na www.scitani.cz.

SmVaK Ostrava, a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka pitné vody na ulici Obránců míru, Záhumení, Štefánikova dne 30. března od 8 – 14 hodin. Další odstávka proběhne v Mniší dne 31. března od  8 – 14 hodin.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice