ROZHLAS 6. 1. 2021

Upozorňujeme občany, že svoz vánočních stromků bude probíhat každý čtvrtek v lednu, tedy 7., 14., 21. a 28. ledna. Odstrojené vánoční stromky prosím odkládejte ke kontejnerům na sběr směsného komunálního odpadu, odtud budou odvezeny k využití na kompostárnu.

 

Dále připomínáme, že bioodpad od rodinných domů bude svážen v následujících termínech:

– ve středu 6. ledna od rodinných domů v Kopřivnici mimo dále uvedené ulice

– v pátek 8. ledna z ulic Příborské, Na Pinkavce, Severní a Dolní

– ve středu 13. ledna z Lubiny + z ulic Na Luhách, Mírové, 1. května a Dělnické

– ve pátek 15. ledna z Vlčovic a Mniší + z ulic Komenského, Havlíčkovy, Jiráskovy, Tyršovy, Palackého, Pod Stadionem a Husovy.

 

Dále upozorňujeme obyvatele ulic Kpt. Nálepky, Sokolovské a Dukelské, že nyní neprobíhá obvyklá výměna parkovacích karet. V polovině ledna bude rozhodnuto o prodloužení platnosti stávajících parkovacích karet a předpokládá se, že bude prodloužena až do 30. června 2021. Poté by mělo dojít k úpravám stávajícího systému parkování a vydání karet nových. 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice