Soutěž – výherci

 

SOUTĚŽ KTK A SPOLKU KATOLICKÁ BESEDA O 3 x 2 VSTUPENKY

NA REVUE OSVOBOZENÉHO DIVADLA KDYŽ NEMŮŽU SPÁT

V PODÁNÍ ORCHESTRU JEŽKOVY STOPY

 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: VERŠ „KDO V ŽIVOTĚ MILUJE, AŤ NEZTRÁCÍ NADĚJI“ JE Z PÍSNĚ?

 

A/ NEBE NA ZEMI

B/ ŽIVOT JE JEN NÁHODA

C/ EZOP A MRAVENEC

 

Výherci:

1/ Richard Janek

2/ Petra Kriegielová

3/ Marcel Kraft

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice